Wat zegt het rendement van een belegging als daarbij het risico niet wordt meegenomen. de-nederlandse-vereniging-van-bankenIn onze optiek zijn beiden zeer belangrijk om te beoordelen en te vergelijken.
Onderstaand tonen wij u de te verwachten risicogetallen en een indicatie van het te verwachten bruto jaarrendement behorend bij de diverse beleggingsstrategieën. De getoonde risico’s worden grafisch vormgegeven middels de risicometer. De risicometer is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en wordt berekend op basis van de rekenmethodiek zoals aangereikt door de AFM en VBA beleggingsprofessionals.

De risicometer geeft het risico aan gebaseerd op de volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van de beleggingen in een risicoprofiel of beleggingsstrategie. vba-beleggingsprofessionalsEen volatiliteit van bijvoorbeeld 5% betekent dat statistisch bezien die belegging een kans heeft van 68% dat de bewegingen binnen de bandbreedte vallen van -5% en +5% vanaf het te verwachten rendement uit die belegging. De bewegingen zullen met een kans van 95% respectievelijk 99% zich bevinden binnen de bandbreedte van -10% en +10% (95% kans) en -15% en +15% (99% kans) gemeten vanaf het te verwachten rendement uit die belegging.

De risicometer heeft vooral tot doel om u meer houvast te geven bij het vergelijken van de grote hoeveelheid profielnamen en beleggingsstrategieën die door marktpartijen worden gebruikt. De risicometer dient ter illustratie en ondersteuning van de overige informatie over een risicoprofiel. Ook wordt bij elke strategie een benchmark getoond.

Rendement zegt pas iets als je weet welk risico je daarbij bent aangegaan.

Benchmark
Om de prestaties van een beleggingsstrategie te kunnen vergelijken in zijn algemeenheid worden benchmarks gebruikt. Een benchmark is vaak een index dan wel combinatie van indexen die tezamen een betrouwbaar beeld geven en overeenkomst hebben met de gemiddelde invulling van een beleggingsportefeuille op jaarbasis. Een bekende benchmark is bijvoorbeeld de AEX-index. Echter in veel gevallen wordt de (bekende) aandelenindex MSCI World aangehouden als het gaat om effectenportefeuilles die wereldwijd in aandelen beleggen of de MSCI Europe als het gaat om Europese aandelenbeleggingen.

Om de strategieën bij Post Vermogensbeheer te kunnen vergelijken hebben wij een benchmark gedefinieerd per strategie. De gekozen benchmark geeft op jaarbasis een getrouw beeld van de invulling van de strategie. Gedurende het jaar kan de tussentijdse invulling van de portefeuille afwijken van de benchmark. Zo kan bijvoorbeeld de invulling in aandelen afwijken binnen een bandbreedte die gelijk is aan de liquiditeiten in die strategie.

Strategie Risicometer AFM Risicoprofiel Onderkant bandbreedte volatiliteit Bovenkant bandbreedte volatiliteit Indicatie bruto jaarrendement Benchmark
Dynamische Europa strategie Zeer Defensief 208833-risicometer-3-0_1 Zeer Defensief 2,43% 3,79% 2,17% 15% MSCI Euro / 70% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index / 15% 3-maands Libortarief
Dynamische Europa strategie Defensief 208833-risicometer-3-6_1 Defensief 4,07% 5,75% 3,04% 35% MSCI Euro / 30% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index / 35% 3-maands Libortarief
Dynamische Europa strategie Neutraal 208833-risicometer-4-0_1 Neutraal 5,71% 8,04% 3,62% 50% MSCI Euro / 50% 3-maands Libortarief
Index4You strategie Zeer Defensief 208833-risicometer-3.3_2 Zeer Defensief 2,53% 3,81% 2,25% 15% MSCI World (euro’s) / 70% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index / 15% 3-maands Libortarief
Index4You strategie Defensief 208833-risicometer-3-6_1 Defensief 4,46% 5,98% 3,14% 35% MSCI World (euro’s) / 30% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index / 35% 3-maands Libortarief
Index4You strategie Neutraal 208833-risicometer-4-0_1 Neutraal 6,40% 8,56% 3,85% 50% MSCI World (euro’s) / 50% 3-maands Libortarief
Pricing & Timing 208833-risicometer-4-0_1 Neutraal 5,23% 7,36% 3,36% 60% MSCI Euro / 40% 3-maands Libortarief

Ja, ik wil weten wat Post Vermogensbeheer voor mij zou kunnen betekenen

Naast deze beleggingsstrategieën hanteert Post Vermogensbeheer diverse maatwerkoplossingen die elk een eigen invulling, risico en rendementshistorie hebben.