Zorgvuldig en verantwoord
vermogensbeheer

Kiezen voor professionaliteit met een persoonlijke aanpak

Lijfrente uitkeren

Lijfrente uitkeren

Keuze maken bij vrijkomende lijfrente

Het is zover… U heeft het bericht ontvangen dat uw lijfrente binnenkort vrijkomt (expireert). Vanaf dat moment heeft u drie mogelijkheden:

  • Verder opbouwen door sparen of beleggen;
  • Het bedrag laten uitkeren;
  • Een direct ingaande lijfrente aanschaffen.

Post Vermogensbeheer heeft een direct ingaande beleggingslijfrente met een goed rendement en een beheersbaar risico. Hierbij brengt u uw lijfrente naar de beurs, een zeer aantrekkelijk alternatief voor de lage rentestand bij traditionele bankspaarproducten. Wilt u zelf uw beleggingen kiezen of kiest u voor professioneel vermogensbeheer? De keuze is aan u.

Vragen?
Bel onze specialisten

073-2600000
Vrijblijvend afspraak maken Laat ons u terugbellen
  • Persoonlijke aanpak
  • Goede rendementen
  • Lage kosten
“Ik wil voorlopig zelf de beleggingskeuzes maken. Waarbij ik dan later eventueel kan kiezen voor vermogensbeheer. Bij Post Vermogensbeheer heb ik die flexibiliteit die ik zocht voor mijn uitkerende lijfrente. “
“Ik wil voorlopig zelf de beleggingskeuzes maken. Waarbij ik dan later eventueel kan kiezen voor vermogensbeheer. Bij Post Vermogensbeheer heb ik die flexibiliteit die ik zocht voor mijn uitkerende lijfrente. “

Uw uitkerende lijfrente beleggen

Vermogensbeheer

In een persoonlijk gesprek inventariseren we uw (beleggings-)wensen en richten we een goed gespreide beleggingsportefeuille voor u in. Door gebruik te maken van de vele beschikbare indextrackers en beleggingsfondsen spreiden we uw vermogen wereldwijd over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties. Er wordt actief ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de markt, sectoren, thema’s en regio’s.

Een portefeuille passend bij uw wensen. Waarbij er periodiek overleg plaats vindt om deze passend te houden.

Veel flexibiliteit.

Altijd online inzicht in de ontwikkelingen in uw portefeuille.

Zelf beleggen

Post Vermogensbeheer is één van de weinig partijen waarbij u kunt kiezen om zelf uw beleggingen te kiezen binnen uw lijfrente. En daarbij heeft een universum van ruim 500 beleggingsfondsen / indextrackers waarmee u uw portefeuille kunt inrichten. Post Vermogensbeheer draagt er dan de zorg voor dat uw gewenste aankopen uitgevoerd worden op uw lijfrente beleggingsrekening.

Ruim 500 beleggingsfondsen en (index)trackers

Van geldmarktfonds tot hegdefondsen

Inspelen op regio’s, sectoren, thema’s, beleggingsstrategieën en indexen

De regie in eigen handen met de ondersteuning van professionals

De voordelen van de beleggingslijfrente

Aantrekkelijk rendement in vergelijking met traditioneel banksparen

Beheersbare risico’s

Lage kosten.

Maximale financiële zekerheid: uw vermogen blijft gescheiden van het vermogen van Post Vermogensbeheer.

Beheer door Post Vermogensbeheer of zelf beleggen

Persoonlijke aanpak en uw eigen contactpersoon

Alle ins en outs voor u op een rijtje in een overzichtelijke brochure. Laat uw gegevens achter en wij mailen u direct onze brochure.

Download brochure

Wilt u weten hoe hoog uw
te verwachten uitkering ongeveer is?

In onderstaande rekentool kunt u uw gegevens invullen en heeft u direct een indicatie van de te verwachten uitkering.Veelgestelde vragen

Uw opgebouwde kapitaal komt tot uitkering en de periodieke uitkering voor het eerste jaar wordt vastgesteld op basis van een voorgeschreven rendement (u-rendement) en de looptijd. In dat jaar ontvangt u maandelijks een gelijkblijvend bedrag. De uitkering wordt uitgedrukt in een aantal uitkeringseenheden. Deze uitkeringseenheden hebben een waarde (koers) die jaarlijks wordt herberekend op basis van het beleggingsresultaat. Het eerste jaar is de koers van 1 uitkeringseenheid 1 euro. De jaaruitkering bedraagt het aantal uitkeringseenheden vermenigvuldigd met de koers.

Afhankelijk van de koers van de uitkeringseenheid verschilt de uitkering in euro’s van jaar tot jaar. Het kenmerk van een beleggingslijfrente. Is het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement in het voorgaande jaar hoger dan het voorgeschreven rendement, dan stijgt uw uitkering. Het omgekeerde geldt ook.

Voorbeeld:

U heeft een uitkerende lijfrentekapitaal van €50.000 en wenst deze in 10 jaar uit te keren. Het voorgeschreven rendement is 0,00% en bestaat uit 50.000 uitkeringseenheden met een koers van 1 euro.

Elk jaar worden er in totaal 5.000 eenheden uitgekeerd. In jaar 1 is de uitkeringseenheidkoers €1,00 en wordt er derhalve €5.000 bruto uitgekeerd in totaal. Elke maand wordt er €5.000 / 12 = €416,67 bruto uitgekeerd. Na 1 jaar wordt de waarde van één uitkeringseenheid opnieuw vastgesteld. Stel de beleggingen hebben het niet zo goed gedaan en de waarde van de totale portefeuille is €40.500. Het aantal resterende eenheden is 45.000. De waarde van één uitkeringseenheid is €40.500 / 45.000 = €0,90 In jaar 2 ontvangt u aan totale bruto uitkering; 5.000 eenheden van elk €0,90 is €4.500. Aan het einde van jaar 2 wordt het proces weer herhaald zoals zojuist beschreven.

Of en wanneer een lijfrente tot uitkering moet komen is afhankelijk van het regime van uw lijfrente.

Oud regime

Bij een oud regime lijfrente kunt u zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd, maar later mag ook. U hoeft in principe nooit tot uitkeren over te gaan. Er geldt geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering. Een oud regime lijfrente kent geen fiscale einddatum.

Nieuw regime

Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime, dan mag de uitkering pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Later mag ook, maar niet later dan vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag maximaal € 21.483,- (2018) per jaar bedragen. Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar.

Als u de uitkeringen eerder wilt laten ingaan, dan is dat mogelijk als uw lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt:

  • Heeft u na 2013 geen stortingen meer gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u het gehele bedrag gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
  • Heeft u na 2013 wel stortingen gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u de waarde van de aanspraak op 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het meerdere geldt de overgangsregeling niet.

Valt uw lijfrente niet onder de overgangsregeling en wenst u evenwel tot uitkeren wenst over te gaan dan raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

Overlijdt de rekeninghouder van een uitkerende lijfrente dan gaan de resterende uitkeringen op deze rekening door aan de erfgenaam. Uit het testament zal blijken wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament dan volgt men het wettelijk erfrecht.

U heeft een vrijkomende lijfrentepolis van een Nederlandse verzekeraar/partij maar woont inmiddels in het buitenland. Veel mensen ervaren problemen bij het regelen van een uitkering omdat banken en verzekeraars vaak niet de mogelijkheid hebben om u daarmee te helpen.

Post Vermogensbeheer helpt al jaren mensen die in het buitenland wonen met het regelen van een uitkering van een lijfrente. De laatste jaren zijn er helaas minder mogelijkheden omdat veel banken en verzekeraars door aangepaste regelgeving niet over de juiste vergunning beschikken om klanten in het buitenland te kunnen accepteren.

Wij hebben echter met het Fondsenplatform een perfecte partij gevonden die wellicht een oplossing kan zijn voor uw polis!

Lijfrente nog een aantal jaren voortzetten.

Komt uw lijfrente vrij maar wilt u nog geen uitkering? Dat kan. U mag een lijfrente ook op latere leeftijd pas laten uitkeren. Heeft u een oud regime polis dan hoeft u zelfs niet over te gaan tot uitkeren en kunt u blijven uitstellen. Heeft u een nieuw regime polis dan kunt u het uitkeren uitstellen tot 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd. Ook dit is mogelijk als u in één van de EU lidstaten woont.

Bekijk alle vragen
Marcel Berkers

Vragen?
Bel onze specialisten

073-2600000
Partners & Toezichthouders
Fondsen platform
Saxo Bank
Dutch Security Institute
Kifid
CFP