Post Vermogensbeheer is opgericht in 2010. Lodewijk van Meel, Germ Post en Lambert Vervoort vormen de huidige directie en samen zijn ze goed voor meer dan driekwart-eeuw kennis en ervaring in de financiële dienstverlening.

Post Vermogensbeheer streeft naar een positie op de markt, die anders is dan alle huidige proposities: meer betrokkenheid, meer zekerheid en meer focus op het behoud en groei van het vermogen van de klant. Gevestigd in Vught wordt pure professionaliteit gecombineerd met persoonlijke aanpak. Korte lijnen, betrokkenheid en kwaliteit staan bij Post Vermogensbeheer voorop.

In de afgelopen jaren is er veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het beheer van geclausuleerde gelden in vele vormen (lijfrente/polissen/gouden handdruk etc.) en daarnaast beleggen met geheel geautomatiseerde beleggingsbeslissystemen (“Robobeleggen”).

Lambert Vervoort
Lambert heeft meer dan 20 jaar ervaring in beleggen. Begonnen (1995 – 1996) als handelaar op de agrarische termijnmarkt en daarna (sinds 1997) als beleggingsadviseur bij kleine vermogensbeheerders. In 2004 is Lambert zich gaan richten op het vermogensbeheer. In 2010 heeft hij Post Vermogensbeheer opgericht samen met Germ Post en Rens Dijkstra. In zijn vrije tijd is Lambert al jaren actief als voorzitter (en speler) bij de voetbalclub.

Germ Post
Germ is reeds 40 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening. Van 1973 tot en met 1987 bij een tweetal grootbanken waarin de laatste jaren in de functie van vestigingsdirecteur. In de periode 1987 tot en met 1993 als Regiomanager bij een grote levensverzekeraar. In 1993 is Germ een eigen kantoor op het gebied van financiële planning, advies levensverzekeringen en pensioenen gestart welke hij in 2013 heeft verkocht. Germ rijdt graag toertochten met zijn motor en stapt regelmatig op zijn racefiets in zijn vrije tijd. Ook sleutels hij graag aan zijn motor dan wel knapt anderen op.

Lodewijk van Meel
Al voor zijn studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg had de effectenwereld de interesse van Lodewijk. In 1997 startte hij als Market Maker (optiehandelaar) op de Amsterdamse Optiebeurs. Het gemis aan klantcontact heeft Lodewijk doen besluiten om in 2006 de stap naar een grootbank te maken en later naar een vermogensbeheerder. Aldaar gaf Lodewijk beleggingsadvies en beheerde hij de toevertrouwde vermogens van particulieren, kerken, stichtingen, (semi-) overheden en institutionele partijen. Sinds 2014 is Lodewijk directielid bij Post Vermogensbeheer. Lodewijk is in zijn vrij tijd veel in zijn tuin te vinden, bereidt graag mooie gerechten in de keuken en is regelmatig actief bezig als vrijwilliger voor diverse goede doelen/activiteiten.

Vergunningen, Toezicht
AFM
– Post Vermogensbeheer staat bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming. Het registratienummer bij de AFM is 14002846.
FSMA – Post vermogensbeheer is aangemeld bij de FSMA (Financial Services and Markets Authority), als beleggingsonderneming, die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de EEG.
DSI – Post Vermogensbeheerder is tevens aangesloten bij het DSI. DSI is de afkorting voor Dutch Securities Institute. Het DSI heeft als doel het vertrouwen van consumenten in financiële markten te bevorderen. Dit doet zij door aan deskundigheid, integriteit en werkervaring van de aangesloten leden bepaalde eisen te stellen. Leden die aan deze vereisten voldoen en actueel houden, worden opgenomen in het DSI-register.Het deelnemersnummer van Post Vermogensbeheer is 38142, van Lambert Vervoort is het deelnemersnummer 4916 en van Lodewijk van Meel is dat 7290.
Kifid – Post vermogensbeheer is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het vermogen op te groeien