VEELGESTELDE VRAGEN

Bel ons

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 18.00 op: 073 2600 000

Mail ons

U kunt uw vraag of opmerking 24 uur per dag,
7 dagen per week naar ons versturen naar info@postvb.nl

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen, gerangschikt per onderwerp. Post Vermogensbeheer probeert hier zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven maar het kan zijn dat u meer informatie wilt of dat uw vraag er niet tussen staat. Via het contactformulier kunt uw vragen en/of opmerkingen aan ons toesturen. U kunt uiteraard ook telefonisch (073 – 26 00 000) contact met ons opnemen.

Algemeen

Heeft Post Vermogensbeheer een vergunning?

Ja, Post Vermogensbeheer (handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V.) heeft een vergunning als beleggingsonderneming.

Post Vermogensbeheer voldoet aan alle wettelijke vergunningen en staat onder toezicht van de:

 • De Autoriteit Financiële Markten
 • De Nederlandsche Bank
 • Het Financiële Klachteninstituut (KiFiD)
 • Dutch Securities Institute
Staat mijn geld veilig bij Post Vermogensbeheer?

Ja, uw geld staat veilig bij Post Vermogensbeheer.

Post Vermogensbeheer beheert uitsluitend rekeningen via BinckBank en het Fondsenplatform. Daar houdt u een privé of zakelijke rekening aan. Post Vermogensbeheer vervult daarbij slechts de functie van volmachthouder met betrekking tot het vermogensbeheer. Post Vermogensbeheer voert dus alleen het beheer en kan geen geld overboeken anders dan naar uw tegenrekening.

BinckBank en het Fondsenplatform brengen uw aandelen onder in een apart bewaarbedrijf zodat uw aandelen in alle veiligheid worden bewaard.

Binck Bank
BinckBank valt onder het depositogarantiestelsel van DNB. Uw tegoeden op de geldrekening zijn hierdoor verzekerd tot een bepaald maximum bedrag.

Fondsenplatform
Het Fondsenplatform is geen bank maar een beleggingsonderneming (beleggersgiro). Een bank mag het geld dat klanten bij haar aanhouden gebruiken voor eigen beleggingen, kredieten aan derden en andere investeringen. Doordat dit risico met zich meebrengt, is het depositogarantiestelsel beschikbaar voor banken. Omdat het Fondsenplatform geen bank is, is het niet toegestaan om geld van klanten op de balans aan te houden of te gebruiken voor eigen investeringen.
U houdt bij het Fondsenplatform dus geen geld aan. Door middel van een doorlopende order wordt het geld dat  het Fondsenplatform van u ontvangt direct geïnvesteerd in de beleggingsportefeuille in de afgesproken beleggingsmix.

 

 

Heb ik een eigen contactpersoon bij Post Vermogensbeheer?

Ja, u heeft een eigen contactpersoon bij Post Vermogensbeheer.

Post Vermogensbeheer kan zich voorstellen dat u als klant graag een eigen contactpersoon heeft die weet wie u bent en wat uw wensen zijn. Daarom is het mogelijk dat u één aanspreekpunt heeft binnen Post Vermogensbeheer.

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw vaste contactpersoon niet aanwezig is. In dat geval is één van de andere medewerkers u graag van dienst. Maar het kan ook zijn dat de wijze van communiceren via e-mail en mededelingen op onze portal voor u voldoende is.

Hoe blijf ik op de hoogte over mijn portefeuille?

Met uw eigen inlogcode heeft u, wanneer u wilt, inzage in uw portefeuille. U kunt inloggen op de website van Post Vermogensbeheer. Zo kunt u altijd de stand van zaken bekijken en zien welke veranderingen er hebben plaatsgevonden. Post Vermogensbeheer streeft ernaar om wijzigingen in uw portefeuille zoveel mogelijk met u te communiceren.

Hoe vindt de communicatie plaats tussen Post Vermogensbeheer en u als klant?

In beginsel zal Post Vermogensbeheer u via telefonisch contact of per e-mail, zoveel mogelijk informeren over de stand van zaken in uw portefeuille. Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd per e-mail een bericht sturen via het Contactformulier op de website of door een mail te sturen naar info@postvb.nl. Stelt u prijs op een telefonisch of persoonlijk gesprek? Dan kan dat vanzelfsprekend.

Heeft Post Vermogensbeheer een klachtenbeleid?

Klachtenregeling Post Vermogensbeheer
Post Vermogensbeheer doet er alles aan om het vertrouwen dat u ons geeft volledig waar te maken. Wij spannen ons nadrukkelijk in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Integriteit en transparantie zijn daarbij voor ons kernwaarden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht indienen. Hoe u dat doet vertellen wij u hieronder.

Interne klachtenprocedure:
Als u een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u die per brief of email bij ons indienen. U dient een klacht zo spoedig als mogelijk bij ons kenbaar te maken en uiterlijk binnen een jaar nadat u van de feiten kennis heeft genomen / heeft kunnen nemen. Post Vermogensbeheer stuurt u binnen een week na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging per email. Wij pogen uw klacht zo spoedig mogelijk naar volle tevredenheid af te handelen.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door Post Vermogensbeheer, dan kunt u twee dingen doen:

Externe klachtenprocedure:
1 – U kunt uw klacht indienen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Dit kan pas nadat u uw klacht heeft voorgelegd aan Post Vermogensbeheer en u niet tevreden bent met de uitkomst of als u na zes weken geen reactie van Post Vermogensbeheer op uw klacht heeft ontvangen. Uw klacht moet binnen drie maanden nadat u geen overeenstemming met ons heeft bereikt worden voorgelegd aan het KiFiD. Post Vermogensbeheer staat geregistreerd bij het KiFiD en accepteert een uitspraak van het Kifid als niet bindend. Binnen KiFiD doorloopt uw klacht een aantal fasen. Hierover kunt u meer lezen op de website van het KiFiD ( www.kifid.nl).

2 – U kunt naar de rechter stappen.

Bent u het niet eens met het oordeel van KiFiD dan kunt u naar de rechter stappen. U kunt ook direct naar de rechter stappen zonder eerst naar het KiFiD te gaan. Als u meteen naar de rechter gaat, dan kunt u na een oordeel van de rechter niet meer naar het KiFiD.

Is het depositogarantiestelsel van toepassing?

Afhankelijk van de gekozen depotbank is het depositogarantiestelsel wel/niet van toepassing.

Is de depotbank Binck Bank, dan is het depositogarantiestelsel van toepassing.
Is het Fondsenplatform de depotbank, dan is het depositogarantiestelsel niet van toepassing. Bij het Fondsenplatform worden geen liquide middelen langdurig aangehouden.

Op de beleggingen zelf is het depositogarantiestelsel niet van toepassing. U loopt over uw beleggingen geen ander risico dan het koersrisico op de aangegane beleggingen.

Wat is drawdown (risico)?

Risico

Wat zegt het rendement van een belegging als daarbij het risico niet wordt meegenomen. In onze optiek zijn beiden zeer belangrijk om te beoordelen en te vergelijken.
Wat is het risico?
Wat kan ik maximaal verliezen?
Dat zijn relevante vragen waarop wij graag een duidelijk antwoord geven met daadwerkelijke cijfers uit het verleden. Waarom? Omdat onze beleggingsstrategieën als vertrekpunt hebben om het neerwaarts risico te minimaliseren en het rendement te optimaliseren.

Maximum Drawdown
Maximum Drawdown is de grootste procentuele daling ooit vanaf een historische piek van de portefeuille tot het laagste opeenvolgende waarde van de portefeuille. De ‘Maximum Drawdown’ wordt uitgedrukt als percentage van het koersniveau waarop de grootste daling ooit begon. Feitelijk is de maximum drawdown dus het maximale verlies dat een participant met die portefeuille heeft kunnen realiseren door in en uit te stappen op de slechtst mogelijke momenten in het verleden.

Wat kan ik maximaal verliezen?
Wat u kunt verliezen in de toekomst blijft moeilijk te voorspellen. Echter, door de Maximum Drawdown te tonen van onze strategieën heeft u een zeer goed beeld wat u in het verleden had kunnen verliezen met onze strategieën. Veelal tonen wij naast de Drawwdown van onze strategieën, de drawdown van de benchmarkt (benchmakr is vergelijkingsportefeuille – vergelijkingsindex)

Voorbeeld (maximum) Drawdown
In onderstaande grafiek is de Maximum Drawdown -60%, komende van een tussentijdse top in periode 8 (waarde van 650) naar een dal in periode 11 (waarde van 260).  Hiermee wordt de vorige Maximum drawdown in periode 4 (met een top in periode 2) van -50% overschreven en onthouden.


Inloggen

Hoe kan ik inloggen op mijn portefeuille?

Door via de website van Post Vermogensbeheer op de beveiligde website van uw depotbank in te loggen met uw rekeningnummer en persoonlijke wachtwoord.

Nadat u een rekening heeft geopend bij Post Vermogensbeheer ontvangt u een rekeningnummer en daaraan gekoppeld een persoonlijke toegangscode. Met deze code heeft u via de website van uw depotbank 24 uur per dag 7 dagen per week inzage in uw portefeuille en kunt u de ontwikkeling van uw vermogen nauwgezet volgen.

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Als uw effectenrekening bij Binck Bank wordt aangehouden dan kunt u ons een e-mail (info@postvb.nl) sturen of telefonisch contact met ons zoeken met het verzoek om een nieuw wachtwoord. U ontvangt dan per e-mail een nieuw wachtwoord van ons.

Kosten en rendement

Zijn er kosten verbonden aan het openen van een rekening?

Afhankelijk van de soort rekening zijn er kosten verbonden voor het openen van de rekening.

BinckBank
Voor het beleggen van Vrij Vermogen en ook Lijfrente (opbouw/uitstel) maken wij gebruik van Binck Bank.
Er zijn geen kosten verbonden aan  het openen van een rekening bij Bink Bank.

Bâloise / Fondsenplatform
Voor een lijfrente die direct tot uitkeren komt maken wij gebruik van de diensten van Bâloise en het Fondsenplatform.

Er zijn kosten verbonden aan het openen van een rekening bij Bâloise en het Fondsenplatform. De kosten voor een verzekeringscontract bij Bâloise Vie treft u aan in onderstaande kostenoverzicht:

Premiebedrag in Euro eenmalig
€25.000 – €124.999 0,50 % van iedere inleg
€124.999 – €499.999 0,25 % van iedere inleg
€500.000 en meer 0,00 % van iedere inleg


Onderstaand treft u de kosten aan van het Fondsenplatform

Post Vermogensbeheer
Pas vanaf het moment dat u een bedrag overboekt en/of een effectenportefeuille deponeert gaat Post Vermogensbeheer uw vermogen beheren. Vanaf dat moment worden er kosten in rekening gebracht voor het beheer van de portefeuille/effecten.

Ontvangt Post Vermogensbeheer retourprovisie?

Nee, Post Vermogensbeheer ontvangt geen retourprovisie.

Mening AFM anno 2012: “De AFM is voorstander van een algeheel provisieverbod bij beleggingsondernemingen. Hieronder vallen ook distributievergoedingen. Doordat beleggingsfondsen distributievergoedingen betalen hebben beleggingsondernemingen een prikkel om bepaalde fondsen in het assortiment op te nemen. Dit kan er toe leiden dat beleggingsondernemingen voor fondsen kiezen die niet in het belang van de klant zijn.”

Post Vermogensbeheer sluit zich aan bij de mening van de AFM en berekent iedere korting die zij bedingt bij BinckBank, Bâloise Vie of DEGIRO direct door aan u als cliënt. Zodoende weet u dat er alleen mutaties  in uw portefeuille worden gedaan die ook daadwerkelijk in uw belang zijn. Post Vermogensbeheer heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Voor een volledig overzicht van de tarieven van Post Vermogensbeheer bekijkt u de tarieven zoals deze per productsoort staan vermeld op de website.

Zijn er kosten verbonden aan het overboeken van een portefeuille naar Post Vermogensbeheer?

Het is mogelijk om een portefeuille over te boeken waarvan de effecten op een effectenrekening bij een andere bank worden aangehouden. In overleg met Post Vermogensbeheer kan worden bepaald of en welke posities na overboeking behouden kunnen worden of verkocht moeten worden.

De meeste banken en verzekeraars berekenen zogenaamde ‘lichtingskosten’ op het moment dat u de opdracht geeft om (een deel van) uw portefeuille over te boeken. Het is onze ervaring dat de portefeuille bij de huidige partij wordt verkocht en dat de opbrengst wordt overgeboekt naar uw eigen effectenrekening van de depotbank naar keuze bij Post Vermogensbeheer.

Ik heb meerdere rekeningen bij Post Vermogensbeheer hoe zit het dan met de kosten

Ieder vermogen in de betreffende portefeuille/rekening wordt apart berekend en heeft zijn eigen kostenstructuur. De kosten zijn afhankelijk van de dienstverlening en partij alwaar de effectenportefeuille wordt aangehouden.

Hoe worden de rendementen berekend die vermeld staan op de website?

Beleggen tot €50.000
De getoonde rendementen zijn de netto rendementen na aftrek van alle kosten (zoals de beheerfee, indirecte kosten, transactiekosten).

Beleggen vanaf €50.000
De getoonde rendementen zijn na de rendementen na aftrek van alle kosten, maar exclusief de kosten voor de beheerfee en performance fee.

Algemeen
De rendementen worden aan het eind van ieder maand berekend aan de hand van de performance in een representatief aantal portefeuilles. De gemiddelden hiervan, worden in het rendementsoverzicht op de website weergegeven. Post Vermogensbeheer noemt zowel maand-, jaar- als cumulatieve rendementen. De cumulatieve rendementen gelden vanaf het startmoment van het betreffende product tot en met de laatste dag van het voorgaande kwartaal.

Welke kosten hanteert Post Vermogensbeheer?

De kosten verschillen per dienstverlening van Post Vermogensbeheer, rekeningsoort, depotbank en het te beleggen bedrag. U treft een uitgebreid kostenoverzicht aan op de pagina van het desbetreffende product. Uiteraard verschaffen wij u graag de kosten die van u van toepassing. U kunt hiertoe contact met ons opnemen per e-mail of telefonisch.

Wat zijn de kosten van een waarde overdracht van uw bestaande aanbieder naar Post Vermogensbeheer?

Gratis.

De partijen waar Post Vermogensbeheer mee samenwerkt verzorgen geheel kosteloos een waardeoverdracht.

Wat kost het openen van een nieuwe rekening/polis?

De kosten voor het openen van een bancaire lijfrente zijn geheel kosteloos en kan online binnen enkele minuten worden gerealiseerd. Wij werken veelal via BinckBank, een solide en goedkope broker alwaar Post vermogensbeheer voor u de gelden professioneel beheert.

Heeft u een “oud regime” polis en wenst u dit regime te behouden dan hebben wij een verzekeringspolis van Bâloise voor u waarbij het oud regime behouden blijft.
De verzekeringpolis dient afgesloten (bemiddeld) te worden via een financieel adviseur, een adviseur die voor zijn diensten ook een vergoeding zal vragen. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij uw eigen financieel adviseur of bij een door ons aangegeven adviseur. In dat laatste geval bedragen de kosten € 225 en zijn van BTW. De dienstverlening betreft dan echter execution only ofwel afsluiten zonder advies. De keus is aan u.

Rekening openen

Kan ik een zakelijke rekening openen?

Ja, u kunt een zakelijke rekening openen.

Kan ik meerdere portefeuille bij Post Vermogensbeheer aanhouden?

Ja, dit is mogelijk.

U kunt daarbij denken aan een:

 • Opbouw Lijfrente rekening
 • Uitkerende Lijfrente rekening
 • Vrij vermogen (box3) rekening
 • Zakelijke rekening

Bij eventuele vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via het Contactformulier of bel naar 073- 26 00 000.

Ik heb zelf al een rekening bij BinckBank, Fondsenplatform of Bâloise. Kan ik die gebruiken?

Nee, als klant bij Post Vermogensbeheer heeft u een aparte rekening bij Binckbank of het Fondsenplatform. Aangezien u wél al klant bent bij BinckBank / het Fondsenplatform zal het openingsproces sneller verlopen.

Bâloise Vie
Ja, als u reeds klant bent bij Bâloise Vie en u wenst dat Post Vermogensbeheer het beheer overneemt, dat kunt u uw reeds geopende verzekeringscontract bij Bâloise Vie daarvoor gebruiken.

Waar open ik een rekening en hoe?

Post Vermogensbeheer maakt gebruik van verschillende professionele partijen om uw gelden te beheren. Dit kan zowel voor vrijvermogen (Box 3) , maar ook voor lijfrente’s (aanvulling pensioen; box 1; opbouw, uitstel en uitkerende fase)

DEGIRO
Vrij vermogen en lijfrente opbouw/uitstel tot €50.000 in beleggingsfondsen
U opent online een rekening via het openingsportaal van Post Vermogensbeheer bij DEGIRO.  Klik hier om naar het openingsportaal van DEGIRO te gaan.

Vrij vermogen en lijfrente opbouw/uitstel vanaf €50.000 (vermogensbeheer)
U opent online een rekening via het openingsportaal van Post Vermogensbeheer bij DEGIRO.  Klik hier om naar het openingsportaal van DEGIRO te gaan.

Binck Bank Professional
Vrij vermogen vanaf €50.000 (vermogensbeheer)
U opent een rekening direct via Post Vermogensbeheer bij BinckBank.

Fondsenplatform
Vrij vermogen en lijfrente opbouw/uitstel vanaf €25.000 in beleggingsfondsen 
U opent een rekening direct via Post Vermogensbeheer bij Fondsenplatform.

Bâloise
Direct ingaande lijfrente vanaf €25.000
De polis dient afgesloten (bemiddeld) te worden via een financieel adviseur, een adviseur die voor zijn diensten ook een vergoeding zal vragen. Wij adviseren u om u door een financieel adviseur te laten adviseren wat voor uw specifieke situatie de best passende oplossing is. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij uw eigen financieel adviseur of bij een door ons aangegeven adviseur. In dat laatste geval bedragen de kosten € 225 (vrij van BTW). De dienstverlening betreft dan echter execution only ofwel afsluiten zonder advies. De keus is aan u.

Vermogensbeheer
Er wordt een tripartiete overeenkomst gesloten tussen u, depotbank (DEGIRO/Binck Bank) en Post Vermogensbeheer. U opent een rekening op uw eigen naam en Post Vermogensbeheer krijgt de volmacht over uw rekening. Dat betekent dat Post Vermogensbeheer het beheer kan voeren over uw portefeuille. Post Vermogensbeheer wordt geen eigenaar van uw rekening en kan ook geen geld overboeken zonder dat u de opdracht geeft en dan alleen naar de door u opgegeven tegenrekening.

Direct een afspraak maken
U kunt direct een afspraak maken met Post Vermogensbeheer op kantoor en u opent ter plekke een effectenrekening. Zo kunt u ook meteen persoonlijk kennismaken met de mensen achter Post Vermogensbeheer. Indien gewenst kunnen wij u de afspraak bij u thuis of andere door u gewenste locatie inplannen.

Kan ik mijn bestaande portefeuille overboeken naar Post Vermogensbeheer?

Het is mogelijk om een portefeuille over te boeken waarvan de effecten op een effectenrekening bij een andere bank worden aangehouden. In overleg met Post Vermogensbeheer kan worden bepaald of en welke posities na overboeking behouden kunnen worden of verkocht moeten worden.

Direct starten

Starten met beleggen bij Post Vermogensbeheer 

Neem contact met ons op. Samen met u bepalen wij met u welke oplossing voor de best passende is.

Post Vermogensbeheer
Dorpsstraat 27
5261 CJ  Vught
073-2600000
info@postvb.nl

Rekening opheffen

Zit ik vast aan een bepaalde looptijd?

Nee, u kunt uw rekening op elk gewenst moment opzeggen. Post Vermogensbeheer vraagt hiervoor geen kosten. U kunt kiezen voor liquidatie van de portefeuille en overboeking van het rekening-courantsaldo of overboeking van de gehele effectenportefeuille. Bij een lijfrente (box1) geldt een afwijkende opzegtermijn en is deze afhankelijk van de aanbieder alwaar het product is ondergebracht (DEGIRO/ Bâloise).

Hoe hef ik mijn rekening op?

U stuurt Post Vermogensbeheer een getekend verzoek tot beëindiging van de vermogensbeheerovereenkomst met DEGIRO / Binck Bank en Post Vermogensbeheer. Het getekende verzoek dient voorzien te zijn van:

 • Naam, adres, woonplaatsgegevens
 • Rekeningnummer bij DEGIRO / Binck Bank en Post Vermogensbeheer
 • Opdracht tot: OF liquidatie portefeuille OF overboeking portefeuille
 • Rekeningnummer waarnaar Post Vermogensbeheer het saldo of de portefeuille moet overboeken
 • Handtekening(en)

N.B. Bij een lijfrente (box1) geldt een afwijkende opzegtermijn en is deze afhankelijk van de aanbieder alwaar het product is ondergebracht (DEGIRO/ Bâloise).

Hoe lang duurt het voordat mijn opzegging is verwerkt?

Op het moment dat uw opheffingsverzoek door Post Vermogensbeheer is ontvangen nemen wij contact met u op. U dient rekening te houden met een afwikkelingsperiode van circa 5-10 werkdagen in geval van verkoop van een portefeuille en 10-14 werkdagen bij een overboeking van uw effectenportefeuille naar een derde partij.

N.B. Bij een lijfrente (box1) geldt een afwijkende afwikkelingsperiode en is deze afhankelijk van de aanbieder alwaar het product is ondergebracht (DEGIRO/ Bâloise).

Geld overboeken

Hoe kan ik geld overboeken naar mijn portefeuille bij Post Vermogensbeheer?

Om geld over te maken naar uw eigen effectenrekening maakt u gebruik van de stortingsinstructies die u heeft gekregen bij het openen van de rekening.
U bepaald zelf welke bedrag u wenste over te maken. Maak daarbij gebruik van de bankrekening welke gekoppeld is aan uw effectenrekening bij de depotbank.

Als u deze gegevens niet meer bij de hand heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij mailen u dan de stortingsinstructies.

 

Kan ik tussentijds geld bijstorten?

Bij vrij vermogen kunt op elk gewenst moment bijstorten op uw effectenrekening. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de hoogte van de bijstorting.
Als het gaat om een (Direct Ingaande) lijfrente zijn er wellicht fiscale voorwaarden waaraan voldaan dienen te worden om het optimale fiscale resultaat te behalen.

Ik heb een bedrag overgemaakt naar mijn nieuwe rekening. Wat nu?

Na ontvangst van het bedrag op uw rekening stuurt Post Vermogensbeheer u een bevestiging. Afhankelijk van onder meer eventueel met u gemaakte afspraken, het rekening-courantsaldo, de overige beleggingen in portefeuille en de marktomstandigheden, zal Post Vermogensbeheer de benodigde actie in uw portefeuille uitvoeren. Het kan zijn dat er enige tijd verstrijkt tussen het moment van storting en de aankopen. Post Vermogensbeheer zal nooit overhaaste acties nemen bij de opbouw/uitbreiding van uw portefeuille.

Lijfrente algemeen

Voor welke producten / fiscale varianten zijn er mogelijkheden?

We hebben mogelijkheden voor de navolgende producten:

• Gerichte lijfrente;
• Opbouw, uitstel en uitkerende lijfrente;
• Gouden handdruk;
• Stakingswinst;
• Premievrije PSW C-polissen;
• Stamrecht ex. Art. 19 IB;
• DGA pensioen;
• Oud regime lijfrente;
• Nieuw regime lijfrente;

Mocht u een vraag hebben over uw polis/lijfrente. Neem gerust contact met ons op.

Het overdragen van de waarde van uw lijfrente, hoe gaat dat?

-1- U gaat een overeenkomst aan met de nieuwe aanbieder alwaar u uw lijfrente wilt onderbrengen.

-2- De nieuwe aanbieder (Post Vermogensbeheer, Fondsenplatform of Bâloise Vie) zal namens u een opdracht indienen bij uw bestaande aanbieder om de waarde van uw polis fiscaal geruisloos over te dragen naar deze nieuwe aanbieder. Dit is in de meeste gevallen geheel kosteloos!

-3- Uw waardeoverdracht zal afhankelijk van uw huidige aanbieder idealiter binnen 2 weken plaatsvinden.
Helaas zijn er (nog steeds) aanbieders actief die u “maar niet willen laten gaan en zolang als mogelijk vast willen houden”. Dit zorgt er soms voor dat het proces van waardeoverdracht vertraagd kan worden.

-4- De nieuwe aanbieder zal de bestaande aanbieder bij vertraging van een overdracht van uw waarde periodiek manen tot het voltooien van de overdracht.

-5- Als uw waarde binnen is gekomen bij de nieuwe aanbieder zal uw kapitaal worden ingezet in een belegging die u wenst.

Wat zijn de kosten waar ik rekening mee moet houden?
Bancaire lijfrente Verzekeringspolis
Openen van een rekening/polis bij de nieuwe aanbieder Gratis bemiddelingskosten financieel adviseur; indicatief € 225
Waardeoverdracht van uw huidige waarde naar de nieuwe aanbieder Gratis Gratis
Instapkosten Gratis Eénmalig; afhankelijk van de inlegwaarde (0,0% – 0,5%)
Administratieve beheerkosten Gratis afhankelijk van de waarde (0,25% – 0,60% per jaar)
Rekeningkosten 0,2% per jaar Gratis
Kosten van de beleggingen (beheerfee, BTW, transacties etc.) 1,00% – 2,50% per jaar 1,30% – 2,50% per jaar
Zijn er ook mogelijkheden voor polissen met een oud regime?

Jazeker.

U kunt uw oud regime polis onder brengen en daarmee de voordelen van het regime behouden.
Om het regime van een polis te behouden dient er namelijk gekozen te worden voor een verzekeringspolis in plaats van een bancaire oplossing.

Post Vermogensbeheer werkt samen met de Luxemburgse verzekeraar Bâloise Vie. Bâloise Vie biedt een (direct ingaande) beleggingslijfrente aan waarbinnen belegd wordt met de poliswaarde. Het is daarmee één van de weinige aanbieders in Nederland die dit aanbiedt. Het is de enige partij in Nederland waarbij de verzekeringspolis specifieke voordelen heeft die veelal bij een bancaire oplossing horen. Zoals:

 • volledige vermogensscheiding tussen verzekeraar en de polis;
 • bij overlijden van de poliswaarde gaat 100% naar de erfgenamen, zonder daarvoor een (dure) contra verzekering nodig is
Wat is de rol van Post Vermogensbeheer?

Post Vermogensbeheer beheert vermogens, zowel vrij vermogen (box3) alsmede lijfrente kapitaal (box1). Om die vermogens te beheren werken wij samen met enkele gerenommeerde partijen waarbinnen het vermogen beheerd wordt. Afhankelijk van het “soort”vermogen wordt de gelden ondergebracht bij de best passende partij daarbij. We maken daarbij onderscheid in:

 • Lijfrente in de opbouwfase
 • Lijfrente in de uitstelfase
 • Lijfrente in de uitkerende fase

Wij werken samen met Fondsenplatform, Binck Bank, DEGIRO, Bâloise Vie en onafhankelijke financieel adviseurs.

Lijfrente in de opbouwfase
Veelal wordt er gekozen voor Binck Bank als partij om deze gelden onder te brengen. Bij deze partijen wordt er op uw naam een lijfrenterekening geopend. Zowel een éénmalige storting, toekomstige stortingen of een overdracht van gelden vanuit een bestaande polis kunnen hier worden ingebracht. Op de rekening bij Binck Bank worden de gelden belegd. Post Vermogensbeheer neemt daarbij de beheerstaken op zich als beheerder van een effectenportefeuille of als Operating Company binnen een beleggingsfonds. Er kan gekozen worden voor dienstverlening op basis van execution only (u bepaald zelf in welke effecten wordt belegd) of vermogensbeheer (er wordt een portefeuille conform uw wensen beheert zonder dat u ernaar hoeft om te kijken)

Lijfrente in de uitstelfase
Afhankelijk van het regime van de gelden kan er gekozen worden tussen het Fondsenplatform, Binck bank en Bâloise Vie als partijen om de gelden onder te brengen. Er wordt op uw naam een lijfrenterekening/verzekeringspolis geopend. Zowel een éénmalige storting, toekomstige stortingen of een overdracht van gelden vanuit een bestaande polis kunnen hier worden ingebracht. Op de rekening worden vervolgens de gelden belegd. Post Vermogensbeheer neemt daarbij de beheerstaken op zich als beheerder van een effectenportefeuille, als Operating Company binnen een beleggingsfonds of als gedelegeerd beheerder van een intern beleggingsfonds (Bâloise Vie). Ook is (maatwerk) vermogensbeheer mogelijk bij het Fondsenplatform, Binck Bank en Binck bank.

Lijfrente in de uitkerende fase
De gelden worden ondergebracht bij het Fondsenplatform of de Luxemburgse verzekeraar Bâloise Vie, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er wordt aldaar op uw naam een lijfrenterekening / verzekeringspolis geopend.  Binnen de lijfrenterekening bij het Fondsenplatform dan wel de polis bij Bâloise Vie worden de gelden belegd. Post Vermogensbeheer neemt daarbij de beheerstaken op zich als beheerder van een effectenportefeuille of als gedelegeerd beheerder van een intern beleggingsfonds.

Veiligheid, hoe zit het daarmee?

Het is goed geregeld met de veiligheid. Post Vermogensbeheer werkt samen met Binck bank, Fondsenplatform en Bâloise Vie aangaande lijfrente kapitaal.

Binck bank is een depotbank alwaar u effecten veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam.
Het Fondsenplatform is een beleggingsonderneming/beleggersgiro alwaar de waarde van uw lijfrente veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam. Zo ook bij de Luxemburgse verzekeraar Bâloise Vie; en dat is uniek!

Nadere toelichting Bâloise Vie
Kernpunt is dat het vermogen van u gescheiden blijft van het vermogen van de verzekeraar (vergelijkbaar met een tripartiete box 3 belegging in Nederland). Tevens bent u preferente schuldeiser over uw tegoeden bij Bâloise Vie. Een groot verschil met de Nederlandse situatie bij verzekeraars.
Luxemburg biedt deelnemers (onderschrijvers) op een levensverzekeringscontract bij een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij unieke zekerheden en bescherming. Deze in Europa unieke bescherming van de verzekeringnemers staat bekend als de veiligheidsdriehoek” en waarborgt de juridische en fysieke scheiding tussen de activa van de onderschrijver enerzijds en de activa van aandeelhouders en andere schuldeisers van de verzekeraar anderzijds.

In de praktijk betekent dit dat de aan de levensverzekeringscontracten verbonden activa (die Technische voorzieningen worden genoemd) afzonderlijk van de andere verplichtingen van de maatschappij worden gedeponeerd bij een vooraf door de toezichthouder, het Commissariat aux Assurances, goedgekeurde depotbank.

De veiligheidsdriehoek” wordt gerealiseerd door ondertekening van een overeenkomst door drie partijen, de verzekeringsmaatschappij, de depotbank en de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector, het Commissariat aux Assurances.

Elk trimester controleert het Commissariat aux Assurances deze scheiding van de activa. Bij financiële moeilijkheden van de verzekeraar kan de toezichthouder de rekeningen blokkeren om zo de rechten van de verzekeringnemers te beschermen.

Daarnaast genieten de verzekeringnemers de absolute voorrang boven alle andere schuldeisers van de maatschappij. Zij staan op de eerste plaats als het gaat om de rechten op de activa die de technische voorzieningen vertegenwoordigen. Deze voorrang voor de verzekeringnemer geldt boven alle andere schuldeisers. Hierdoor kunnen cliënten in geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij, bij voorrang de tegoeden die gekoppeld zijn aan hun verzekeringscontract, terugvorderen.

 

Ik heb meerdere polissen, kan en mag ik deze samenvoegen?

Heeft u meerdere vrijkomende polissen die ongeveer in dezelfde periode vrijvallen? Dan mag u deze samenvoegen. Dat biedt een aantal voordelen: U houdt overzicht, bespaart kosten en kunt straks in een keer met het totale kapitaal een nieuwe lijfrente regelen.

Lijfrente uitstellen / opbouwen
Wilt u de lijfrente nog niet laten uitkeren? Dan kiest u voor een opbouwrekening. Zodra u de rekening geopend heeft, kunt u daarna elke vrijkomende lijfrentepolis laten overboeken op deze bankspaarrekening. Iedere keer als er een polis vrijkomt, geeft u de oude partij opdracht om het geld over te boeken naar uw bankspaarrekening.

Lijfrente uitkeren
Wilt u uw lijfrente periodiek laten uitkeren als aanvulling op uw pensioen, dan kiest u er voor om de lijfrente tot uitkering te laten komen.
Bij een direct ingaande lijfrente is het samenvoegen ook mogelijk, maar dan moeten alle polissen wel allemaal rond de zelfde datum vrijvallen.  Als (een deel van) de vrijkomende lijfrentes veel later wordt gestort, dan zal er extra polis moeten worden geopend, waardoor er 2 uitkeringen naast elkaar zullen gaan lopen. Dit is geen ramp, maar het is administratief minder prettig voor u en u heeft extra kosten.

Ik woon in het buitenland en heb een lijfrente, wat nu?

U heeft een vrijkomende lijfrentepolis van een Nederlandse verzekeraar/partij maar woont inmiddels in het buitenland. Veel mensen ervaren problemen bij het regelen van een uitkering omdat banken en verzekeraars vaak niet de mogelijkheid hebben om u daarmee te helpen.

Post Vermogensbeheer helpt al jaren mensen die in het buitenland wonen met het regelen van een uitkering van een lijfrente. De laatste jaren zijn er helaas minder mogelijkheden omdat veel banken en verzekeraars door aangepaste regelgeving niet over de juiste vergunning beschikken om klanten in het buitenland te kunnen accepteren. Wij hebben echter met de Luxemburgse verzekeraar Bâloise Vie een perfecte partij gevonden die in veel landen actief is en oplossingen heeft voor uw polis!

Lijfrente nog een aantal jaren voortzetten.
Komt uw lijfrente vrij maar wilt u nog geen uitkering? Dat kan. U mag een lijfrente ook op latere leeftijd pas laten uitkeren. Heeft u een oud regime polis dan hoeft u zelfs niet over te gaan tot uitkeren en kunt u blijven uitstellen. Heeft u een nieuw regime polis dan kunt u het uitkeren uitstellen tot 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd. Ook dit is mogelijk als u in één van de EU lidstaten woont.

Lijfrente opbouwen

Het overdragen van de waarde van uw lijfrente, hoe gaat dat?

-1- U gaat een overeenkomst aan met de nieuwe aanbieder alwaar u uw lijfrente wilt onderbrengen.

-2- De nieuwe aanbieder (Post Vermogensbeheer, Fondsenplatform of Bâloise Vie) zal namens u een opdracht indienen bij uw bestaande aanbieder om de waarde van uw polis fiscaal geruisloos over te dragen naar deze nieuwe aanbieder. Dit is in de meeste gevallen geheel kosteloos!

-3- Uw waardeoverdracht zal afhankelijk van uw huidige aanbieder idealiter binnen 2 weken plaatsvinden.
Helaas zijn er (nog steeds) aanbieders actief die u “maar niet willen laten gaan en zolang als mogelijk vast willen houden”. Dit zorgt er soms voor dat het proces van waardeoverdracht vertraagd kan worden.

-4- De nieuwe aanbieder zal de bestaande aanbieder bij vertraging van een overdracht van uw waarde periodiek manen tot het voltooien van de overdracht.

-5- Als uw waarde binnen is gekomen bij de nieuwe aanbieder zal uw kapitaal worden ingezet in een belegging die u wenst.

Welk bedrag kan ik fiscaal inzetten in mijn lijfrente?

U betaalt geen belasting over de bedragen die u stort op een lijfrenterekening. Ook als u premie betaalt voor een lijfrenteverzekering krijgt u de betaalde inkomstenbelasting terug van de Belastingdienst. Daar komt bij dat de Belastingdienst het vermogen dat u heeft opgebouwd, niet meerekent als eigen vermogen in box 3. U betaalt over dit vermogen dus geen vermogensrendementsheffing.

Om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • De belastingaftrek geldt alleen voor het jaar waarin u deze premies of inleg heeft betaald;
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt op 1 januari van het jaar waarin u een bedrag inlegt;
 • U moet ‘jaarruimte’ hebben. Hoe u uw jaarruimte berekent, leest u hieronder.

Wat is uw jaarruimte?
Jaarruimte is het bedrag dat u in een vorig kalenderjaar of vorige kalenderjaren te weinig aan pensioen hebt opgebouwd via uw werkgever. Dit bedrag kunt u jaarlijks belastingvrij sparen. Hoe hoog uw jaarruimte is, kunt u zelf berekenen via hulpmiddel Lijfrentepremie van de belastingdienst. Voor het maken van deze berekening heeft u uw factor A nodig. De factor A geeft aan wat de aangroei van uw pensioen in een jaar is geweest. U vindt de factor A op uw Uniform Pensioen Overzicht dat u jaarlijks van ontvangt van uw werkgever en/of pensioenfonds.

Belasting op uw lijfrente tijdens de uitkeringsfase
Komt het opgebouwde vermogen vrij? Dan laat u het vermogen in termijnen uitkeren. Deze uitkeringen worden als inkomen gezien en dus betaalt u nu pas belasting over deze uitkeringen. Gaat de uitkering in als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Dan gelden er vaak lagere belastingtarieven.

Flexibiliteit, zit ik ergens aan vast?

Een lijfrente contract is een eenzijdig contract. U kunt derhalve op elke moment naar een andere aanbieder/oplossing met inachtneming van de fiscale regels.

U heeft derhalve alle flexibiliteit. Ook in de uitkerende fase van uw lijfrente kunt u veranderen van aanbieder. Wel is dit fiscaal een wat lastigere route.

Tussentijds uitkeren van mijn lijfrente, kan dat?

De mogelijkheid om eerder over te gaan tot het uitkeren van uw lijfrente is afhankelijk van het regime en type van uw polis/lijfrente. Voor een nieuw regime lijfrente geldt een veel strakker fiscaal regime dan voor een oud regime lijfrente.

Nieuw regime
Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime, dan mag de uitkering pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Later mag ook, maar niet later dan vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag maximaal € 21.483,- (2018) per jaar bedragen. Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar.

Als u de uitkeringen eerder wilt laten ingaan, dan is dat mogelijk als uw lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt:
• Heeft u na 2013 geen stortingen meer gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u het gehele bedrag gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
• Heeft u na 2013 wel stortingen gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u de waarde van de aanspraak op 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het meerdere geldt de overgangsregeling niet.

Valt uw lijfrente niet onder de overgangsregeling en wenst u evenwel tot uitkeren wenst over te gaan dan raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

Oud regime
Bij een oud regime lijfrente kunt u zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd (65e), maar later mag ook.
U hoeft in principe nooit tot uitkeren over te gaan. Er geldt geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering. Een oud regime lijfrente kent geen fiscale einddatum.

Mag ik de looptijd van een lijfrente uitkering tussentijds aanpassen?
Nee, de looptijd van een uitkerende lijfrente bepaalt u eenmalig en kunt u tussentijds niet meer aanpassen. Een mogelijk is om te kiezen voor meerdere uitkerende lijfrente waarbij u kiest voor verschillende looptijden.

Lijfrente uitkeren

Behoud ik mijn regime als ik een oud regime polis heb?

Als u overstapt naar de verzekeringsbeleggingsoplossing van Bâloise Vie dan behoudt u de voordelen van het oude regime! Als u overstapt naar een bancaire lijfrente dan gaat u over naar een nieuw regime. In sommige gevallen is het niet nadelig dat u overstapt naar een nieuw regime. Het is echter ons advies dat u zich vooraf goed laat informeren wat voor u van toepassing is en het best passend bij uw situatie.

Wat zijn de voordelen van een oud regime lijfrente:
– Flexibiliteit: u bepaalt zelf hoe lang een uitkering moet lopen en wanneer deze moet ingaan;
– Vrije begunstiging, u bepaalt zelf aan wie u uitkeert;
– Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering;
– Ineens uit laten keren (afkoop)
– Schenken aan uw (klein)kinderen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij omzetten in een uitkerende lijfrente komt bij tussentijds overlijden 100% van de waarde ten behoeve van de nabestaanden.
Hiervoor dient geen contra verzekering afgesloten te worden.
U kunt de uitkerende lijfrente aanhouden tot maximaal uw 100ste levensjaar!

Veiligheid, hoe zit het daarmee?

Het is goed geregeld met de veiligheid. Post Vermogensbeheer werkt samen met Binck bank, Fondsenplatform en Bâloise Vie aangaande lijfrente kapitaal.

Binck bank is een depotbank alwaar u effecten veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam.
Het Fondsenplatform is een beleggingsonderneming/beleggersgiro alwaar de waarde van uw lijfrente veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam. Zo ook bij de Luxemburgse verzekeraar Bâloise Vie; en dat is uniek!

Nadere toelichting Bâloise Vie
Kernpunt is dat het vermogen van u gescheiden blijft van het vermogen van de verzekeraar (vergelijkbaar met een tripartiete box 3 belegging in Nederland). Tevens bent u preferente schuldeiser over uw tegoeden bij Bâloise Vie. Een groot verschil met de Nederlandse situatie bij verzekeraars.
Luxemburg biedt deelnemers (onderschrijvers) op een levensverzekeringscontract bij een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij unieke zekerheden en bescherming. Deze in Europa unieke bescherming van de verzekeringnemers staat bekend als de veiligheidsdriehoek” en waarborgt de juridische en fysieke scheiding tussen de activa van de onderschrijver enerzijds en de activa van aandeelhouders en andere schuldeisers van de verzekeraar anderzijds.

In de praktijk betekent dit dat de aan de levensverzekeringscontracten verbonden activa (die Technische voorzieningen worden genoemd) afzonderlijk van de andere verplichtingen van de maatschappij worden gedeponeerd bij een vooraf door de toezichthouder, het Commissariat aux Assurances, goedgekeurde depotbank.

De veiligheidsdriehoek” wordt gerealiseerd door ondertekening van een overeenkomst door drie partijen, de verzekeringsmaatschappij, de depotbank en de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector, het Commissariat aux Assurances.

Elk trimester controleert het Commissariat aux Assurances deze scheiding van de activa. Bij financiële moeilijkheden van de verzekeraar kan de toezichthouder de rekeningen blokkeren om zo de rechten van de verzekeringnemers te beschermen.

Daarnaast genieten de verzekeringnemers de absolute voorrang boven alle andere schuldeisers van de maatschappij. Zij staan op de eerste plaats als het gaat om de rechten op de activa die de technische voorzieningen vertegenwoordigen. Deze voorrang voor de verzekeringnemer geldt boven alle andere schuldeisers. Hierdoor kunnen cliënten in geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij, bij voorrang de tegoeden die gekoppeld zijn aan hun verzekeringscontract, terugvorderen.

 

Flexibiliteit, zit ik ergens aan vast?

Een lijfrente contract is een eenzijdig contract. U kunt derhalve op elke moment naar een andere aanbieder/oplossing met inachtneming van de fiscale regels.

U heeft derhalve alle flexibiliteit. Ook in de uitkerende fase van uw lijfrente kunt u veranderen van aanbieder. Wel is dit fiscaal een wat lastigere route.

Wanneer moet ik uiterlijk overgaan tot uitkeren van mijn lijfrente

Of en wanneer een lijfrente tot uitkering moet komen is afhankelijk van het regime van uw lijfrente.

Oud regime
Bij een oud regime lijfrente kunt u zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd, maar later mag ook.
U hoeft in principe nooit tot uitkeren over te gaan. Er geldt geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering. Een oud regime lijfrente kent geen fiscale einddatum.

Nieuw regime
Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime, dan mag de uitkering pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Later mag ook, maar niet later dan vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag maximaal € 21.483,- (2018) per jaar bedragen. Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar.

Als u de uitkeringen eerder wilt laten ingaan, dan is dat mogelijk als uw lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt:
• Heeft u na 2013 geen stortingen meer gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u het gehele bedrag gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
• Heeft u na 2013 wel stortingen gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u de waarde van de aanspraak op 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het meerdere geldt de overgangsregeling niet.

Valt uw lijfrente niet onder de overgangsregeling en wenst u evenwel tot uitkeren wenst over te gaan dan raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

Wat gebeurt er bij overlijden met mijn lijfrente?

Bij overlijden gaat 100% van het beleggingsdepot van de uitkerende lijfrente naar de erven ten behoeve van een nabestaandelijfrente. U hoeft bij Bâloise Vie hiertoe geen aanvullende verzekering af te sluiten!

Hoe gaat het met de uitkeringen van mijn lijfrente als er met de waarde wordt belegd?

De werking is simpel. Uw opgebouwde kapitaal komt tot uitkering en de periodieke uitkering voor het eerste jaar wordt vastgesteld op basis van een voorgeschreven rendement (u-rendement) en de looptijd. Deze uitkering wordt uitgedrukt in een aantal uitkeringseenheden. Deze uitkeringseenheden hebben een waarde (koers) die jaarlijks wordt herberekend op basis van het beleggingsresultaat. Het eerste jaar is de koers van 1 uitkeringseenheid 1 euro. De jaaruitkering bedraagt het aantal uitkeringseenheden vermenigvuldigd met de koers.

Afhankelijk van de koers van de uitkeringseenheid verschilt de uitkering in euro’s van jaar tot jaar. Het kenmerk van een beleggingslijfrente. Is het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement in het voorgaande jaar hoger dan het voorgeschreven rendement, dan stijgt uw uitkering. Het omgekeerde geldt ook.

Voorbeeld:
U heeft een uitkerende lijfrentekapitaal van €50.000 en wenst deze in 10 jaar uit te keren. Het voorgeschreven rendement is 0,00% en bestaat uit 50.000 uitkeringseenheden met een koers van 1 euro.

Elk jaar worden er 5.000 eenheden uitgekeerd. In jaar 1 is de uitkeringseenheidkoers €1,00 en wordt derhalve €5.000 bruto uitgekeerd.
Na 1 jaar wordt de waarde van één uitkeringseenheid opnieuw vastgesteld. Stel de beleggingen hebben het niet zo goed gedaan en de waarde van de totale portefeuille is €40.500.
Het aantal resterende eenheden is 45.000. De waarde van één uitkeringseenheid is €40.500 / 45.000 = €0,90
In jaar 2 ontvangt u aan uitkering; 5.000 eenheden van elk €0,90 is €4.500.
Aan het einde van jaar 2 wordt het proces weer herhaald zoals zojuist beschreven.

Ik wil starten, hoe gaat het dan verder?

U neemt contact op met Post Vermogensbeheer.

Een polis bij Bâloise Vie dient afgesloten (bemiddeld) te worden via een financieel adviseur, een adviseur die voor zijn diensten ook een vergoeding zal vragen. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij uw eigen financieel adviseur of bij een door ons aangegeven adviseur. In dat laatste geval bedragen de kosten € 225 (vrij van BTW). De dienstverlening betreft dan echter execution only ofwel afsluiten zonder advies. De keus is aan u. Wij adviseren u om u door een financieel adviseur te laten adviseren wat voor uw specifieke situatie de best passende oplossing is.

Op het moment dat een financieel adviseur voor u de polis afsluit zal Bâloise Vie zorg dragen voor een fiscaal geruisloze overdracht van uw waarde bij u huidige aanbieder naar Bâloise Vie. Als de overdracht eenmaal is afgerond zal het bedrag binnen uw polis worden belegd. Afhankelijk van het bedrag zal het bedrag worden belegd binnen een intern fonds bij Bâloise welke wordt beheerd door Post Vermogensbeheer of wordt er een (maatwerk) portefeuille met u samengesteld.

Fundshare beleggingsfondsen

Wat is de rol van Post Vermogensbeheer?

Post Vermogensbeheer treedt op als Operating Company voor een tweetal Fundshare beleggingsfondsen. In het kort betekent dit dat Post Vermogensbeheer de dagelijkse beleggingshandelingen van de beleggingstrategie in het fonds ten uitvoer brengt. De fondsen alwaar Post Vermogensbeheer als Operating Company optreedt zijn:

 • Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds
 • Fundshare Post Helder. Aandelen Fonds

Deze fondsen kunt u aankopen op een beleggersrekening bij DEGIRO om invulling te geven aan uw effectenportefeuille. DEGIRO biedt een effectenrekening aan om vrij vermogen op te bouwen (box3) en biedt ook een rekening met als doel aanvulling van uw pensioen (box1).

Het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds een heeft een rating bij Morningstar van 5 sterren. Dat is het maximum aantal sterren wat toegekend kan worden aan een fonds. In de beleggingscategorie: Mixfondsen Neutraal Euro staat het fonds sinds begin 2018 op de eerste plaats (rendement) ten opzichte van alle andere fondsen in die categorie. Daar zijn we best trots op.

De beheerder van het fonds is Fundshare Fund Management B.V. De vergunninghoudende beleggingsinstelling van het fonds is Fundshare Umbrellafund.

Documenten van de Fundshare fondsen

Onderstaand treft u informatie over aan de Fundshare fondsen alwaar Post Vermogensbeheer optreedt als Operating Company. Wij verwijzen u ook graag naar de website van de beheerder van de fondsen; Fundshare Fund Management. Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Factsheets
Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds
Fundshare Post Equity Momentum Fund
Fundshare Post Helder. Aandelen Fonds

Essentiële Beleggersinformatie
Essentiele beleggersinformatie Inkomens Fonds
Essentiele beleggersinformatie Equity Momentum Fund
Essentiele beleggersinformatie Helder. Aandelen Fund

Prospectus
Basis prospectus Fundshare (Engels)
Supplement prospectus Inkomens Fonds
Supplement prospectus Equity Momentum Fund
Supplement prospectus Helder. Aandelen Fund (Engels)

Vrij vermogen (box3)

Kan ik een zakelijke rekening openen?

Ja, u kunt een zakelijke rekening openen.

Kan ik meerdere portefeuille bij Post Vermogensbeheer aanhouden?

Ja, dit is mogelijk.

U kunt daarbij denken aan een:

 • Opbouw Lijfrente rekening
 • Uitkerende Lijfrente rekening
 • Vrij vermogen (box3) rekening
 • Zakelijke rekening

Bij eventuele vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via het Contactformulier of bel naar 073- 26 00 000.