Vermogensbeheer
Post Vermogensbeheer is een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Beurs (616 x 411)Wij werken voor particulieren, ondernemers, stichtingen en instituten. De naam Post is een afgeleide Latijnse naam, welke “na” betekent. Nazorg is voor ons ontzettend belangrijk.
Onze relaties moeten weten wat er met hun geld gebeurt. Regelmatig gaan wij met onze relaties aan tafel zitten, om te kijken of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Naast het vermogen om te groeien, streven wij rust in de portefeuilles na. Als wij voor financiële rust bij onze relaties kunnen zorgen, dan pas doen wij ons werk goed. Wij bieden maatwerk vermogensbeheer voor vermogens vanaf € 50.000.

Ja, ik wil weten wat Post Vermogensbeheer voor mij zou kunnen betekenen


Geen “rare” producten
In de beleggingsportefeuilles beleggen wij “ouderwets” in individuele aandelen al dan niet in combinatie met zorgvuldig geselecteerde indexbeleggingen. Deze transparante aanpak en selectie van beleggingen geeft naast (be)grip van waarin uw vermogen wordt belegd ook rust.

Risico en rendement
Wij stellen samen met u een beleggingsprofiel op. Dit profiel bepaalt de verhouding tussen rendement en risico welke wij voor uw vermogen nastreven. Daarin ziet u ons maatwerk terug. Wij investeren veel tijd in dit maatwerk. Dat bent u waard!

Expertise
Beleggen zonder de waan van de dag. Reagerend op onrust en chaos op de financiële markten door bewust aan de zijlijn te gaan staan. Consequent op een analytische, kwantitatieve wijze analyseren van beleggingsmogelijkheden en daarop beleggingen aangaan. Dat is onze beleggingswijze.

logo-i4y-413x95Sinds 2016 zijn de beleggingsstrategieën voor Post Vermogensbeheer aangevuld met exclusieve analyses, modellen en strategieën van Invest4You. Invest4You heeft zich gespecialiseerd in het bouwen en leveren van hoogwaardige, specialistische beleggingsstrategieën aan vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele beleggers.

Invest4You heeft vanaf begin 2008 een uitstekend trackrecord opgebouwd waarbij haar strategieën ook in beweeglijke markten met behulp van statistische kwantitatieve analyses de risico’s en kansen in de markt tijdig hebben weten te bepalen. De modellen van Invest4You geven aan bij het overschrijden van de risiconorm dat de kaspositie dient te worden vergroot. Hierdoor is in het verleden het risico van aandelenpositie`s altijd binnen een acceptabele grenzen gebleven.

Post Vermogensbeheer gebruikt de zelflerende expertsystemen van Invest4You die ten behoeve van vermogensbeheer worden gebruikt. Alex vermogensbeheer en Alex advies gebruiken ook beslissystemen die door Jan Adriaansen van Invest4You zijn bedacht en ontworpen zijn. Tot eind 2008 heeft hij gewerkt aan de uitbouw van de Alex systemen. Daarna is de ontwikkeling overgenomen door Alex/Binckbank. De zelflerende beleggingsstrategieën van Invest4You behoren tot een volledig nieuwe ontworpen generatie.

Second opinion
Gratis en slim: de Post Second Opinion. Twee weten meer dan één, dus aarzel niet om uw effectenportefeuille eens te laten bekijken door onze specialisten. Zie het als uw eerste kennismaking met Post Vermogensbeheer! Neem contact met ons op, wij horen graag van u.

Post Vermogensbeheer beleggingsbeleid:
Vermogensbeheer is een verlengstuk van uw individuele situatie als particulier, instelling of instituut. In onderstaande videopresentaties geven wij u graag een uitleg over de geheel geautomatiseerde Dynamische Europa Strategie en de Index4You strategie die wij onder andere aanbieden.


Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet. Zie bijgaand een overzicht van relevante vragen die u kunt stellen en waarop Post Vermogensbeheer u meer dan graag een antwoord op geeft.

De rendementen
Uiteindelijk is het rendement wat u behaald en hoeveel risico u daarvoor kunt en wilt lopen natuurlijk zeer belangrijk. Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één kan niet los worden gezien van het ander. Om u een idee te geven van wat u kunt verwachten, treft u bijgaand een overzicht aan van de rendementen per strategie..

De kosten
Eveneens een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft de kosten. Kosten voor het beheer (beheerfee), de kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van het beheer (o.a. servicefee van de depotbank ,transactiekosten) en de kosten van de indirecte beleggingen. Dit wordt ook wel de vergelijkende kostenmaatstaf genoemd en is een optelsom van de geschatte kosten per jaar voor het beheer van uw vermogen. Zie bijgaand kostenoverzicht voor een overzicht van alle kosten en een toelichting hierop.

De Risico’s
Welk risico loopt u? Naast het rendement is het risico dat u loopt een zeer belangrijke factor als u gaat beleggen. En dat is terecht! Post vermogensbeheer toont u grafisch en cijfermatig welk risico u loopt bij de diverse beleggingsstrategieën. Ook de AFM vind het wenselijk dat vermogensbeheerders informatie over het risico grafisch weergeven. Om u een idee te geven van wat u kunt verwachten, treft u bijgaand een overzicht aan van de risico’s per strategie.

Orderuitvoerbeleid
Post Vermogensbeheer plaatst alleen orders bij een depotbank die een orderuitvoeringsregeling heeft die voldoet aan het bepaalde in artikel 4:90a lid 1, 2 en 3 van de Wft. Post Vermogensbeheer maakt momenteel alleen gebruik van Binckbank als depotbank. Binckbank heeft naar het oordeel van Post Vermogensbeheer BV een orderuitvoeringsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Bij de keuze van een depotbank wordt niet alleen gekeken naar de totale prestatie (art 4:90 a lid 3 Wft: “de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten”), maar heeft ook het geboden serviceniveau en de aanwezige ervaring met het omgaan met de tripartiete relatie cliënt/ vermogensbeheerder/depotbank een belangrijke rol gespeeld.
Bijgaand treft u het orderuitvoerbeleid aan.

Documenten
Onderstaand treft u overige documenten aan die belangrijk zijn voor een zorgvuldige dienstverlening. Indien u vragen heeft over een van de onderstaande documenten neem dan contact op met Post Vermogensbeheer.

Beleid inzake belangenconflicten
Klachtenprocedure

 

Het vermogen op te groeien