Inhoud Post Vermogensbeheer website

Post Vermogensbeheer B.V. hierna te noemen Post besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die staan op haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Post Vermogensbeheer geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Post aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade Onstuimige groei (415x270)als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Bedoeld voor inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan – en dragen er verantwoordelijkheid voor – dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Verwijzingen & hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door Post worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website van Post zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. Post is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie en/of enige andere informatie.

Kenmerken van Internet
Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Post is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Post of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de site van Post en de daaraan verbonden faciliteiten van Post of derden.

Aard van de informatie
De door Post op deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies.

Intellectueel eigendomsrecht Website
De website van Post is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke regelingen en wetten is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Post dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Zekere groei (415x270)Privacybeleid
Post verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks websites bezoeken van andere bedrijven, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Cookies verwijderen
Als u cookies wenst te verwijderen en daarnaast ook wenst dat er geen nieuwe cookies meer geplaatst zullen worden verwijzen wij u naar deze pagina. Aldaar heeft u een inzicht in de data die is verzameld en de mogelijkheid om deze te verwijderen. Deze data is niet alleen door Post vermogensbeheer verzameld maar kan ook verzameld zijn door andere websites die gebruik maken van Appnexus.

Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.