Zorgvuldig en verantwoord
vermogensbeheer

Kiezen voor professionaliteit met een persoonlijke aanpak

Rendementen

Rendementen

Hieronder geven wij de netto rendementen van onze drie beleggingsprofielen van Fondsbeleggen. De netto rendementen worden per jaar getoond vanaf 2014.

Fondsbeleggen201420152016201720182019 2020202120222023Gemiddeld rendement
Defensief1,99%2,93%2,14%1,94% 1,63%5,03%2,95%4,02%-6,11%4,55%2,11%
Neutraal3,03%5,06%3,51%3,48%3,22%8,68%5,09%7,07%-10,46%5,33%3,40%
Offensief4,07%7,18%4,89%5,01%4,82%12,34%7,23%10,11%-14,81%6,12%4,70%

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Bij (maatwerk) vermogensbeheer zijn de behaalde rendementen vergelijkbaar als bij Fondsbeleggen. Het verschil in de rendementen is het herleiden naar de persoonlijke (beleggings)wensen in de portefeuilles en accenten die zijn aangebracht.

Fondsbeleggen

Bij Post Vermogensbeheer hanteren wij binnen fondsbeleggen een drietal profielen, te weten Defensief, Neutraal en Offensief. Onderstaand volgt een korte beschrijving per profiel en de kenmerken ervan.

Offensief

Streeft u naar hoge rendementen en bent u bereid om daar extra risico’s voor te nemen? Het beleggingsprofiel Offensief is geschikt voor u als u uw vermogen zoveel mogelijk wilt laten groeien en u niet wakker ligt van tussentijdse waardedalingen.

U belegt in een beleggingsfonds welke grotendeels is opgebouwd uit individuele aandelentitels. De aandelenselectie geschiedt op duurzaamheidskenmerken waarbij doorlopend geanalyseerd wordt er kansen liggen voor veelal Noord Amerikaanse en Europese aandelen. Zo ja, dan worden die aandelen opgenomen in de portefeuille en daarna dagelijks heroverwogen.

De obligatiebeleggingen in de portefeuille dragen voor een zeer klein deel bij in het rendement. Deze obligatiebeleggingen kennen gemiddeld een zeer korte looptijd (korter dan een jaar) en een hoge kredietwaardigheid (indicatief AA-).

Rendementen Offensief

Neutraal

Bent u op zoek naar vermogensgroei en schuwt u daarbij risico’s niet? Dan is het neutrale beleggingsprofiel geschikt voor u. Kiest u voor het neutrale beleggingsprofiel, dan beleggen wij uw kapitaal in een tweetal beleggingsfondsen.

In het offensieve deel wordt er grotendeels belegd in individuele aandelentitels. De aandelenselectie geschiedt op duurzaamheidskenmerken waarbij doorlopend geanalyseerd wordt er kansen liggen voor veelal Noord Amerikaanse en Europese aandelen.

De mix tussen beide geeft een uitgebalanceerde en neutrale invulling van uw portefeuille.

Rendementen Neutraal

Defensief

Wilt u een hoger rendement dan op uw spaarrekening, maar liever zo min mogelijk risico’s lopen? Dan is het defensieve profiel u op het lijf geschreven. Kiest u voor het defensieve beleggingsprofiel, dan beleggen wij uw kapitaal in een tweetal beleggingsfondsen.

Het grote defensieve deel wordt ingevuld door een breed gespreide mix van kortlopende staats- en bedrijfsobligaties, waardoor zowel het renterisico als het insolventierisico minimaal is. In het kleine offensieve deel wordt er grotendeels belegd in individuele aandelentitels die op basis van duurzaamheid aspecten geselecteerd zijn.

De mix tussen beide fondsen geeft een uitgebalanceerde en defensieve invulling van uw portefeuille.

Rendementen Defensief

Partners & Toezichthouders
Fondsen platform
Saxo Bank
Dutch Security Institute
Kifid
CFP