Dynamische Europa Strategie Defensief

Profiel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal*
Dynamische Europa Defensief 1,89% 19,19% 5,02% -4,25% -3,64% 35,72% 5,72% 7,12% 5,50% 8,08% -3,19% 99,65%


De Dynamische Europa Strategie is gestart op 1-1-2008. De getoonde rendementen zijn na aftrek van de kosten van de beheerhandelingen (o.a. transactiekosten) maar exclusief de kosten voor beheerfee en performancefee.

Index4You Strategieën

Profiel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal*
Index4You Zeer Defensief 3,13% 10,55% 1,67% 1,07% 1,15% -0,09% 8,69% 1,14% 4,26% -0,73% -3,08% 30,55%
Index4You Defensief 7,31% 24,62% 3,89% 2,51% 2,67% -0,21% 20,27% 2,65% 9,94% -1,70% -7,18% 80,70%
Index4You Neutraal 10,44% 35,17% 5,56% 3,58% 3,82% -0,30% 28,96% 3,78% 14,20% -2,43% -10,26% 126,11%

 De index4you strategieën zijn gestart op 1-1-2016. De getoonde rendementen zijn na aftrek van de kosten van de beheerhandelingen (o.a. transactiekosten) maar exclusief de kosten voor beheerfee en performancefee. De rendementen voor de startdatum zijn de rendementen komende uit een uitgebreide simulatie/backtest van deze beleggingsstrategie.

* samengesteld totaalrendement over de periode 2008-heden