Selecteer de depotbank alwaar uw effectenrekening loopt:

Binck Bank

 

 

 

 


Post Vermogensbeheer hecht veel waarde aan veilig online beleggen. Met onze website en het effectenrekeningsysteem van de depotbanken wordt u een veilige omgeving geboden met zeer strikte veiligheidsmaatregelen voor online beleggen. Zeker als u daarbij de spelregels in acht neemt. Middels bijgaande document leest u wat Post Vermogensbeheer eraan doet om online beleggen zo veilig mogelijk te maken en wat u zelf kunt doen. Zie bijgaande document met tips en adviezen.