Zorgvuldig en verantwoord
vermogensbeheer

Kiezen voor professionaliteit met een persoonlijke aanpak

Baloise Vie

Baloise Vie

Bâloise Vie is helaas gestopt met het aanbieden van nieuwe Direct Ingaande Beleggingspolissen. Reeds lopende en bestaande polissen blijven behouden. Heeft u momenteel een opbouw polis en wilt u overgaan tot het uitkeren, neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Factsheet collectieve interne fondsen Bâloise Vie

Post Diversified Income fund

Dynamisch portefeuille Model Europa B

Specificaties

Key Investor Information Document – Dynamisch portefeuille Model Europa B

Key Investor Information Document – Post Diversified Income fund

Specificaties Bâloise – Direct Uitkerende Beleggingslijfrente

Structuur van een Bâloise polis en belegging in een intern collectief fonds

Heeft u een vraag over uw polis bij Bâloise?

Wij kunnen vragen beantwoorden over de beleggingen zelf en handelingen die wij hiervoor uitvoeren. Graag staan wij u ter woord en helpen wij u verder.

Post Vermogensbeheer heeft geen enkel inzicht en/of bevoegdheden in de informatie op polisniveau. Hierdoor kunnen wij helaas geen vragen beantwoorden over de polis zelf, uitkeringen, mutaties uitgevoerd door Bâloise en /of bijvoorbeeld de overzichten die Bâloise Vie verstuurt. Bâloise Vie of uw financieel adviseur welke voor u de bemiddeling van de polis heeft verzorgd heeft deze informatie en bevoegdheden wel. Uiteraard verstrekken wij u graag de contactgegevens van Bâloise Vie indien u deze niet voorhanden heeft.

De rol van Post Vermogensbeheer

Post Vermogensbeheerder heeft een mandaat van Bâloise Vie om beheerhandelingen te verrichten in effectenportefeuilles. Deze handelingen verrichten wij in een tweetal collectieve interne fondsen en daarnaast fonds dédiérs (geïndividualiseerd fonds). U bent klant bij Bâloise Vie en Post Vermogensbeheer heeft alleen inzicht in de effectenportefeuille. Post Vermogensbeheer kan alleen handelingen verrichten binnen het gegeven mandaat van Bâloise. Wij hebben geen inzicht in de individuele posities en/of waarde(ontwikkeling) van de beleggingen van polissen alwaar de gelden worden belegd in de interne fondsen bij Bâloise (Post Diversified Income fund en Dynamisch portefeuille Model Europa B).

Een collectief intern fonds van Bâloise Vie is een type fonds welke niet direct door het publiek aangekocht worden en is enkel toegankelijk voor het cliënteel van de verzekeraar door middel van een levensverzekeringscontract. Het is intern, omdat het wordt opgericht binnen het patrimonium van de verzekeringsmaatschappij, maar de activa worden wel boekhoudkundig afgezonderd. Het financieel en administratief beheer van deze fondsen valt onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar, die deze taken kan toevertrouwen aan gespecialiseerde vermogensbeheerders. Post Vermogensbeheer voert taken in bovengenoemde twee collectieve interne fondsen.

Informatie over de factsheets van collectieve interne fondsen bij Bâloise

Om polishouders die beleggen in één of allebei de twee collectieve interne fondsen bij Bâloise te voorzien van informatie stelt Post Vermogensbeheer maandelijks een factsheet op met de resultaten van deze twee fondsen. Deze factsheets zijn geen publicatie of uiting van Bâloise Vie. Het betreft hier de resultaten van de effectenportefeuille van het interne fonds. Met de kosten die Bâloise Vie in rekening brengt op polisniveau wordt geen rekening gehouden. Uw nettoresultaat kan derhalve afwijken van de resultaten zoals getoond in de factsheets.

Partners & Toezichthouders
Fondsen platform
Saxo Bank
Dutch Security Institute
Kifid
CFP