Wetenschappelijk beleggen

 In Nieuws

Het navolgende artikel is geschreven door Roland de Die. Roland de Die is bij Post Vermogensbeheer betrokken bij Fundshare Post Helder. Aandelen Fund.

De laatste jaren is er veel discussie over in welke beleggingsfondsen het best belegd kan worden: ‘actief beheerde fondsen’ of ‘passief beheerde fondsen’. Actief beleggen betekent dat de fondsmanager zal proberen zijn benchmark, vaak een index, te verslaan door actief posities in te nemen die afwijken van die benchmark. Hij rekent daarbij een relatief hoge beheerprovisie. Passief beleggen betekent dat de fondsmanager zal proberen zijn benchmark (index) niet te verslaan, maar zo goed mogelijk te volgen door posities in te nemen die gelijk zijn aan die benchmark. Hij rekent daarbij een relatief lage beheerprovisie.

Er is nog een derde vorm: ‘wetenschappelijk beleggen’, ook wel eens factorbeleggen genoemd. Dit artikel bespreekt het wetenschappelijk beleggen en laat de voornaamste verschillen zien tussen actief, passief en wetenschappelijk beleggen in aandelen.

Wat is wetenschappelijk beleggen?

Wetenschappelijk beleggen is het gebruikmaken van de beste ideeën uit de fianciële beleggingswetenschap in het beleggingsbeleid. De beleggingswetenschap is een relatief jonge wetenschap. Pas een kleine honderd jaar zijn goede data bekend en beschikbaar over aandelenbeleggingen. En dan met name over de Amerikaanse beurs. Goede Europese data over aandelenbeleggingen zijn beschikbaar over de laatste 50 jaar. Vandaar dat deze tak van wetenschap nog vol in beweging is. In dit artikel zal een aantal belangrijke, overtuigende onderzoeksresultaten worden besproken.

Laatste Nieuws