Bij Post Vermogensbeheer maken we voor ons beleggingsbeleid gebruik van de beleggingsbeslissystemen van invest4you.
De beleggingsbeslismodellen maken gebruik van historische koersdata.

Jan Adriaansen van invest4you publiceert elk kwartaal een terugblik op het voorgaande kwartaal en vooruitblik op het volgende kwartaal.
Daarbij baseert hij zijn verwachtingen veelal op macro economische overwegingen alsmede technische analyse.

 

Outlook

Outlook 3e kwartaal 2018


Voortaan geen update meer missen! Laat onderstaand uw gegevens achter en wij mailen u elk kwartaal de update.

Uw naam

Uw email

Ik geef Post Vermogensbeheer toestemming om mijn e-mailadres op te slaan voor het verzenden van het kwartaalbericht.


Disclaimer
Op alle informatie in de publicaties is deze disclaimer van toepassing. Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze toelichting/analyses, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd is of niet meer juist blijkt te zijn. Indien deze informatie gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen. Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden. Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm risicovoller wordt. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verlieslatende transacties zullen elkaar afwisselen. Financiële markten kunnen extreem volatiel (beweeglijk) zijn. Zeer hevige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst!