Volgens een rapport van de AFM (juni 2015)

“….let één op de vijf beleggers bij het nemen van een beleggingsbeslissing vooral op het verwachte rendement. loep-onderzoek-kostenMinder vaak letten zij op de verhouding tussen risico, rendement en kosten. Vooral bij beleggen met een doel, zoals aanvulling van pensioen, zouden beleggers niet alleen moeten kijken naar een mogelijk te behalen rendement. Beleggers moeten ook oog hebben voor de kosten…”

Post Vermogensbeheer wil u graag duidelijkheid geven over de kosten zodat u dat belangrijke punt mee kunt nemen in uw beslissing. En we zijn daarin wat verder gegaan….door een overzicht op te stellen van de kosten van diverse aanbieders.

Vergelijking

Het verzamelen van de diverse kosten die nodig zijn om te komen tot een vergelijking zijn vaak moeilijk bij elkaar te zoeken. Is er sprake van: instapkosten, doorlopende kosten, uitstapkosten, kosten van de beleggingen etc. Wij hebben zo goed als mogelijk alle kosten voor u opgezocht en deze bij elkaar opgeteld in één helder en eenduidig tarief.

Onderstaand treft u een overzicht van de kosten die u betaalt bij verschillende aanbieders van een beleggingslijfrente die tot uitkering komt. Post Vermogensbeheer heeft bij het opstellen van onderstaande overzicht alle voorzichtigheid betracht om te komen tot een goede en uitvoerige vergelijking waarbij wij ons hebben gebaseerd op de kosten zoals beschreven in de prospectussen en andere documenten van de diverse aanbieders (meetmoment december 2016).

Aanbieder Kosten 1e jaar
Post Vermogensbeheer (Bâloise Vie) 2,14%
Synvest 2,76% – 3,61%
GFH Giro 6,19% – 6,40%
De Veste 4,41%

In onderstaand overzicht tonen wij u de totale kosten van een direct ingaande lijfrente van €100.000 die in een periode van 15 jaar wordt uitgekeerd, met uitkeringen elk kwartaal achteraf.

Aanbieder Kosten totaal 15 jaar
Post Vermogensbeheer (Bâloise Vie) 24,80%
Synvest 26,00% – 38,75%
GFH Giro 33,35% – 36,50%
De Veste 52,15%

Ja, ik wil weten wat Post Vermogensbeheer voor mij zou kunnen betekenen


Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Post Vermogensbeheer niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Post Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.