Scenario analyse

 In Nieuws

Een belangrijk onderdeel bij de informatievoorziening over beleggen is de scenarioanalyse. Aldaar worden aan de klant de mogelijke waardeontwikkelingen getoond van een effectenportefeuille met een bepaald risicoprofiel gedurende een periode in de toekomst. Die periode is veelal gelijk aan de beleggingshorizon van de klant.
Aan de hand van onder andere de scenarioanalyse dient de klant een keuze te maken of hij het aangegeven risico aan wil en kan aangaan. De gehele financiële industrie gebruikt daarbij veelal dezelfde rekenmethodiek om dergelijke scenarioanalyses te berekenen.
Maar wordt u een correct risicobeeld geschetst….. Of kan het anders/beter?

Laatste Nieuws