Risico’s vergelijken…

Risicometer Beleggen, Maximum Drawdown en Benchmark

Appels met appels vergelijken
Wat zegt het rendement van een belegging als daarbij het risico niet wordt meegenomen. In onze optiek zijn beiden zeer belangrijk om te beoordelen en te vergelijken.
Bij Post Vermogensbeheer gebruiken wij de navolgende instrumenten om het risico en prestaties inzichtelijk te maken en te vergelijken met andere partijen :

  • Risicometer Beleggen
  • Maximum Drawdown
  • Benchmark

Onderstaand volgt een uitleg van elk van deze instrumenten.

De Risicometer Beleggen
Om een indicatie te geven van het risico dat een belegger met zijn portefeuille loopt, gebruiken aanbieders van beleggingsdiensten beleggingsprofielen. Zo kent Post Vermogensbeheer bijvoorbeeld onder meer een Neutraal risicoprofiel. Voor de belegger is het echter lastig om de beleggingsprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen systematiek van beleggingsprofielen en zijn eigen uitleg daarbij. De Risicometer Beleggen (“Risicometer”) – geïntroduceerd op 1 mei 2016 – brengt hier verandering in. De risicometer heeft vooral tot doel om u meer houvast te geven bij het vergelijken van de grote hoeveelheid profielnamen en beleggingsstrategieën die door marktpartijen worden gebruikt. Zo kunt u een eerlijk vergelijk maken tussen de verschillende beleggingsportefeuilles en appels met appels vergelijken.

De risicometer dient ter illustratie en ondersteuning van de overige informatie over een risicoprofiel. Ook wordt bij elke strategie een benchmark getoond. De risicometer is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en wordt berekend op basis van de rekenmethodiek zoals aangereikt door de AFM en CFA Society VBA Netherlands.

Hoe meet de Risicometer het risico?
Het meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit, zeg maar de beweeglijkheid van een beleggingsportefeuille. Als maatstaf voor de volatiliteit gebruiken we de verwachte standaarddeviatie van de beleggingsrendementen. Dit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald beleggingsprofiel een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Elke schaal geeft een bandbreedte van volatiliteit. Zo zal een belegging die valt in schaal 5 een volatiliteit (beweeglijkheid) vertonen tussen de 10% en 15% op jaarbasis. Zie hieronder de afbeelding  met de bandbreedtes behorend bij elke schaal van de risicometer. Bij de diverse risicoprofielen op deze website tonen wij u de te verwachten risicogetallen en een indicatie van het te verwachten bruto jaarrendement behorend bij de diverse beleggingsstrategieën. De getoonde risico’s worden grafisch vormgegeven middels de risicometer.

Wat zeggen de getallen van de risicometer?
De risicometer geeft het risico aan gebaseerd op de volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van de beleggingen in een risicoprofiel of beleggingsstrategie.
Stel de belegging heeft gemiddeld van schaal 3 en 4. Dit betekent dat de volatiliteit gemiddeld 5% is op jaarbasis.
Een volatiliteit van 5% betekent dat statistisch bezien de belegging een kans heeft van 68% dat de bewegingen binnen de bandbreedte vallen van -5% en +5% vanaf het te verwachten rendement uit die belegging.  In onderstaande grafiek wordt dit grafisch getoond als oppervlakte 1.

De bewegingen zullen met een kans van 95% respectievelijk 99% zich bevinden binnen de bandbreedte van -10% en +10% (95% kans) en -15% en +15% (99% kans) gemeten vanaf het te verwachten rendement uit die belegging. In onderstaande grafiek wordt dit grafisch getoond als oppervlakte 2 (95%) en 3 (99%).
Als het gemiddelde rendement van deze belegging bijvoorbeeld 3% is dan is er een kans van 68% dat de beweging van die belegging op jaarbasis beweegt tussen de -2% en +8. De bewegingen zullen met een kans van 95% respectievelijk 99% zich bevinden binnen de bandbreedte van -7% en +13% (95% kans) en -12% en +18% (99% kans).

Is het aanbieden van de Risicometer verplicht?
Aanbieders zijn niet verplicht om de Risicometer te gebruiken, maar wij hebben besloten om hier als Post Vermogensbeheer wel aan mee te doen

Maximum Drawdown
Maximum Drawdown is de grootste procentuele daling ooit vanaf een historische piek van de portefeuille tot het laagste opeenvolgende waarde van de portefeuille. De ‘Maximum Drawdown’ wordt uitgedrukt als percentage van het koersniveau waarop de grootste daling ooit begon. Feitelijk is de maximum drawdown dus het maximale verlies dat een participant met die portefeuille heeft kunnen realiseren door in en uit te stappen op de slechtst mogelijke momenten in het verleden.

Wat kan ik maximaal verliezen?
Wat u kunt verliezen in de toekomst blijft moeilijk te voorspellen. Echter, door de Maximum Drawdown te tonen van onze strategieën heeft u een zeer goed beeld wat u in het verleden had kunnen verliezen met onze strategieën. Veelal tonen wij naast de Drawwdown van onze strategieën, de drawdown van de benchmarkt (benchmark is vergelijkingsportefeuille – vergelijkingsindex)

Voorbeeld (maximum) Drawdown
In onderstaande grafiek is de Maximum Drawdown -60%, komende van een tussentijdse top in periode 8 (waarde van 650) naar een dal in periode 11 (waarde van 260).  Hiermee wordt de vorige Maximum drawdown in periode 4 (met een top in periode 2) van -50% overschreven en onthouden.


Benchmark
Om de prestaties van een beleggingsstrategie te kunnen vergelijken in zijn algemeenheid worden benchmarks gebruikt. Een benchmark is vaak een index dan wel combinatie van indexen die tezamen een betrouwbaar beeld geven en overeenkomst hebben met de gemiddelde invulling van een beleggingsportefeuille op jaarbasis. Een bekende benchmark is bijvoorbeeld de AEX-index. Echter in veel gevallen wordt de (bekende) aandelenindex MSCI World aangehouden als het gaat om effectenportefeuilles die wereldwijd in aandelen beleggen of de MSCI Europe als het gaat om Europese aandelenbeleggingen.

Om de strategieën bij Post Vermogensbeheer te kunnen vergelijken hebben wij een benchmark gedefinieerd per strategie. De gekozen benchmark geeft op jaarbasis een beeld van de gemiddelde invulling van de beleggingen binnen een beleggingsstrategie. Gedurende het jaar kan de tussentijdse invulling van de portefeuille (aanzienlijk) afwijken van de benchmark. Dit kan betekenen dat in een bepaalde periode veel defensiever dan wel veel offensiever belegt dan de benchmark.