Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een vermogensbeheerder betreft de kosten. Dit zijn naast de kosten voor het beheer (beheerfee) ook de kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van het beheer (o.a. servicefee van de depotbank ,transactiekosten) en de kosten van de indirecte beleggingen. Wij werken samen met Binck Bank, DEGIRO en Bâloise.

Doorlopend trachtten wij deze kosten te minimaliseren, zonder dat daarbij het actieve beheer welke wij ten uitvoer brengen tekort wordt gedaan.

De optelsom van de geschatte kosten per jaar voor het beheer van uw vermogen wordt ook wel de vergelijkende kostenmaatstaf genoemd.

Klik hier voor een overzicht van de kosten per beleggingsstrategie