Introductie

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) is een beleggingsonderneming (Post Vermogensbeheer) verplicht haar klanten te informeren over de manier waarop zij omgaat met ‘best execution’. Best execution houdt in dat Post Vermogensbeheer alle redelijke maatregelen dient te nemen om bij het uitvoeren van orders het best mogelijke resultaat voor de klant te behalen (optimale uitvoering van order).

Welke financiële instrumenten vallen onder dit beleid?beurs-230-x-48

Het orderuitvoeringsbeleid is van toepassing wanneer wij orders ter uitvoering bij derden plaatsen of aan derden doorgeven. In dit beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-professionele klanten en professionele klanten; het concept van optimale uitvoering van orders is immers op vaste regels gebaseerd en wordt niet per transactie bepaald.

Voor wie geldt dit beleid?

Het order uitvoeringsbeleid geldt voor alle cliënten van Post Vermogensbeheer.

Welke factoren zijn van belang bij de optimale uitvoering van orders?

Wij zullen alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke uitvoering te behalen. Wij letten hierbij op de volgende factoren:
Snelheid van uitvoering;
• kans van uitvoering en afwikkeling;
• snelheid van uitvoering;
• waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
• omvang van de order;
• aard van de order;
• Overige factoren die van belang kunnen zijn;
Indien wij voor meerdere cliënten dezelfde order moeten uitvoeren dan voegen wij de meest orders samen tot één order. Dit zullen wij vanzelfsprekend niet doen indien dit in uw nadeel is.  De best mogelijke uitvoering gaat zoals aangegeven niet enkel en alleen om de prijs. Is er bijvoorbeeld sprake van hevige marktschommelingen en/of het uitvallen van ordersystemen dan kan bijvoorbeeld de snelheid van uitvoering de belangrijkste factor zijn.

Van welke partijen maakt Post Vermogensbeheer gebruik bij de orderuitvoering?

De orders kunnen worden uitgevoerd via Binck, NIBC Markets, DeGiro. De orders geven wij elektronisch of telefonisch door aan de desbetreffende partijen.
Wij maken van deze partijen gebruik om de best mogelijke uitvoering te behalen.

Waar worden de orders uitgevoerd?

De orders zullen voornamelijk via de gereglementeerde markt worden uitgevoerd. Het kan voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van een multilaterale handelsfaciliteit. Indien het bijdraagt aan een betere uitvoering van de orders kan er een zogenaamde OTC-transactie plaatsvinden. Dit is een transactie buiten de markt om.

Evaluatie order uitvoeringsbeleid

Wij evalueren ons order uitvoeringsbeleid continu en zullen eventuele aanpassingen indien noodzakelijk direct doorvoeren. Van deze wijzigingen zullen wij u niet persoonlijk op de hoogte stellen, maar de laatste versie van het order uitvoeringsbeleid is direct beschikbaar op www.postvb.nl.