Lijfrente uitkeren
Oud regime

Alle (fiscale) voordelen behouden

U heeft een oud regime polis en wenst dat de (fiscale) voordelen behorend bij dit regime behouden blijven, ook in de uitkerende fase. Dat kan!
Als één van de weinige partijen in Nederland, heeft Post Vermogensbeheer, een mogelijkheid voor u waarbij uw oude regime polis zijn regime behoudt en alle (fiscale) voordelen. Denk aan:

  • Flexibele uitkeringsmogelijkheden
  • Geen fiscale einddatum
  • Tussentijds, of op einddatum (deels) schenken
  • Mogelijkheid om ineens (een deel) uit te keren op een moment dat u dat wenst

Vanaf een poliswaarde van  €25.000 kunnen wij u deze mogelijkheid aanbieden. U belegt de waarde in een uitgebalanceerde mix van twee (interne) beleggingsfondsen. U hebt daarbij alle flexibiliteit om uw risico te vergroten dan wel te verkleinen.
Bij een polis groter dan € 125.000 heeft u de zelfs mogelijkheid tot een (maatwerk) geïndividualiseerd fonds. Kiezen voor maatwerk bij een uitkerende lijfrente biedt u een tweetal opties.

Uw eigen koers varen

Allereerst kunt u ervoor kiezen om zelf aan het roer te staan: u bepaalt waar, wanneer en waarin belegd wordt.

Samen uw beleggingsbeleid bepalen

De andere mogelijkheid is een eigen geïndividualiseerd fonds welke volledig afgestemd kan worden op uw wensen. U kunt dan specifieke wensen een plaats geven in uw  fonds en een keuze maken voor een beleggingsstrategie. Post Vermogensbeheer kan dan voor u de handelingen uitvoeren binnen het fonds.

Bij de meeste andere partijen en oplossingen kan er (helaas) vaak maar in enkele beleggingsfondsen worden belegd. Zo niet bij deze oplossing! De beleggingsmogelijkheden zijn haast eindeloos. Naast de mogelijkheid om te beleggen in individuele aandelen en obligaties kan er ook gebruik worden gemaakt van tienduizenden beleggingsfondsen en zelfs opties (afhankelijk van de poliswaarde) om invulling te geven aan een beleggingsstrategie passend bij uw wensen. Bij de inrichting van uw portefeuille wordt uiteraard rekening gehouden met het risicoprofiel (defensief, neutraal of offensief) dat aansluit op het doel van uw vermogen.

Contact