LIJFRENTE UITKEREN

Uw lijfrente komt vrij. Wat nu?

Keuze maken bij vrijkomende lijfrente

Het is zover… U heeft het bericht ontvangen dat uw lijfrente binnenkort vrijkomt (expireert). Vanaf dat moment heeft u drie mogelijkheden:

  • Verder opbouwen door sparen of beleggen;
  • Het bedrag laten uitkeren;
  • Een direct ingaande lijfrente aanschaffen.

U heeft besloten om deze expirerende lijfrente te laten uitkeren. Maar in welke frequentie? Per kwartaal, per half jaar, per jaar? Wilt u de uitkering aan het einde van de periode ontvangen, of aan het begin? Allemaal opties waaruit u een keuze moet maken.

Uw uitkerende lijfrente beleggen

De waarde en regime van uw polis bepalen hoe u met uw geld kunt beleggen.

  • Heeft een oud regime polis dan hebben wij, als één van de weinige partijen in Nederland, een oplossing voor u waarbij uw oude regime (en bijkomende voordelen) behouden blijft!
    Afhankelijk van de poliswaarde kunt u kiezen voor een passende fondsenportefeuille (interne fondsen), geïndividualiseerd (maatwerk) fonds of zelf beleggen.
  • Heeft u een nieuw regime polis dan worden de gelden belegd in een zorgvuldig samengestelde fondsenportefeuille behorend bij een risicoprofiel (Defensief, Neutraal en Offensief).
    We hebben daarbij de keuze uit een pallet van meer dan 480 beleggingsfondsen, veel verschillende beleggingscategorieën en thema’s.

Wilt u weten hoe hoog uw te verwachten uitkering ongeveer is? In onderstaande grafiek kunt u uw gegevens invullen voor een indicatie.

Uw persoonlijke situatie:In het verleden resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees aub onze disclamer voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Ik wil starten, hoe gaat het dan verder?

U neemt contact op met Post Vermogensbeheer.

Een polis bij Bâloise Vie dient afgesloten (bemiddeld) te worden via een financieel adviseur, een adviseur die voor zijn diensten ook een vergoeding zal vragen. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij uw eigen financieel adviseur of bij een door ons aangegeven adviseur. In dat laatste geval bedragen de kosten € 225 (vrij van BTW). De dienstverlening betreft dan echter execution only ofwel afsluiten zonder advies. De keus is aan u. Wij adviseren u om u door een financieel adviseur te laten adviseren wat voor uw specifieke situatie de best passende oplossing is.

Op het moment dat een financieel adviseur voor u de polis afsluit zal Bâloise Vie zorg dragen voor een fiscaal geruisloze overdracht van uw waarde bij u huidige aanbieder naar Bâloise Vie. Als de overdracht eenmaal is afgerond zal het bedrag binnen uw polis worden belegd. Afhankelijk van het bedrag zal het bedrag worden belegd binnen een intern fonds bij Bâloise welke wordt beheerd door Post Vermogensbeheer of wordt er een (maatwerk) portefeuille met u samengesteld.

Veiligheid, hoe zit het daarmee?

Het is goed geregeld met de veiligheid. Post Vermogensbeheer werkt samen met Binck bank, Fondsenplatform en Bâloise Vie aangaande lijfrente kapitaal.

Binck bank is een depotbank alwaar u effecten veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam.
Het Fondsenplatform is een beleggingsonderneming/beleggersgiro alwaar de waarde van uw lijfrente veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam. Zo ook bij de Luxemburgse verzekeraar Bâloise Vie; en dat is uniek!

Nadere toelichting Bâloise Vie
Kernpunt is dat het vermogen van u gescheiden blijft van het vermogen van de verzekeraar (vergelijkbaar met een tripartiete box 3 belegging in Nederland). Tevens bent u preferente schuldeiser over uw tegoeden bij Bâloise Vie. Een groot verschil met de Nederlandse situatie bij verzekeraars.
Luxemburg biedt deelnemers (onderschrijvers) op een levensverzekeringscontract bij een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij unieke zekerheden en bescherming. Deze in Europa unieke bescherming van de verzekeringnemers staat bekend als de veiligheidsdriehoek” en waarborgt de juridische en fysieke scheiding tussen de activa van de onderschrijver enerzijds en de activa van aandeelhouders en andere schuldeisers van de verzekeraar anderzijds.

In de praktijk betekent dit dat de aan de levensverzekeringscontracten verbonden activa (die Technische voorzieningen worden genoemd) afzonderlijk van de andere verplichtingen van de maatschappij worden gedeponeerd bij een vooraf door de toezichthouder, het Commissariat aux Assurances, goedgekeurde depotbank.

De veiligheidsdriehoek” wordt gerealiseerd door ondertekening van een overeenkomst door drie partijen, de verzekeringsmaatschappij, de depotbank en de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector, het Commissariat aux Assurances.

Elk trimester controleert het Commissariat aux Assurances deze scheiding van de activa. Bij financiële moeilijkheden van de verzekeraar kan de toezichthouder de rekeningen blokkeren om zo de rechten van de verzekeringnemers te beschermen.

Daarnaast genieten de verzekeringnemers de absolute voorrang boven alle andere schuldeisers van de maatschappij. Zij staan op de eerste plaats als het gaat om de rechten op de activa die de technische voorzieningen vertegenwoordigen. Deze voorrang voor de verzekeringnemer geldt boven alle andere schuldeisers. Hierdoor kunnen cliënten in geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij, bij voorrang de tegoeden die gekoppeld zijn aan hun verzekeringscontract, terugvorderen.

 

Behoud ik mijn regime als ik een oud regime polis heb?

Als u overstapt naar de verzekeringsbeleggingsoplossing van Bâloise Vie dan behoudt u de voordelen van het oude regime! Als u overstapt naar een bancaire lijfrente dan gaat u over naar een nieuw regime. In sommige gevallen is het niet nadelig dat u overstapt naar een nieuw regime. Het is echter ons advies dat u zich vooraf goed laat informeren wat voor u van toepassing is en het best passend bij uw situatie.

Wat zijn de voordelen van een oud regime lijfrente:
– Flexibiliteit: u bepaalt zelf hoe lang een uitkering moet lopen en wanneer deze moet ingaan;
– Vrije begunstiging, u bepaalt zelf aan wie u uitkeert;
– Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering;
– Ineens uit laten keren (afkoop)
– Schenken aan uw (klein)kinderen.

Wat gebeurt er bij overlijden met mijn lijfrente?

Bij overlijden gaat 100% van het beleggingsdepot van de uitkerende lijfrente naar de erven ten behoeve van een nabestaandelijfrente. U hoeft bij Bâloise Vie hiertoe geen aanvullende verzekering af te sluiten!

Contact