LIJFRENTE UITKEREN

Uw lijfrente komt vrij. Wat nu?

Keuze maken bij vrijkomende lijfrente

Het is zover… U heeft het bericht ontvangen dat uw lijfrente binnenkort vrijkomt (expireert). Vanaf dat moment heeft u drie mogelijkheden:

  • Verder opbouwen door sparen of beleggen;
  • Het bedrag laten uitkeren;
  • Een direct ingaande lijfrente aanschaffen.

U heeft besloten om deze expirerende lijfrente te laten uitkeren. Maar in welke frequentie? Per kwartaal, per half jaar, per jaar? Wilt u de uitkering aan het einde van de periode ontvangen, of aan het begin? Allemaal opties waaruit u een keuze moet maken.

Uw uitkerende lijfrente beleggen

De waarde en regime van uw polis bepalen hoe u met uw geld kunt beleggen.

  • Heeft een oud regime polis dan hebben wij, als één van de weinige partijen in Nederland, een oplossing voor u waarbij uw oude regime (en bijkomende voordelen) behouden blijft!
    Afhankelijk van de poliswaarde kunt u kiezen voor een passende fondsenportefeuille (interne fondsen), geïndividualiseerd (maatwerk) fonds of zelf beleggen.
  • Heeft u een nieuw regime polis dan worden de gelden belegd in een zorgvuldig samengestelde fondsenportefeuille behorend bij een risicoprofiel (Defensief, Neutraal en Offensief).
    We hebben daarbij de keuze uit een pallet van meer dan 480 beleggingsfondsen, veel verschillende beleggingscategorieën en thema’s.

Wilt u weten hoe hoog uw te verwachten uitkering ongeveer is? In onderstaande grafiek kunt u uw gegevens invullen voor een indicatie.

Uw persoonlijke situatie:


In het verleden resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees aub onze disclamer voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Flexibiliteit, zit ik ergens aan vast?

Een lijfrente contract is een eenzijdig contract. U kunt derhalve op elke moment naar een andere aanbieder/oplossing met inachtneming van de fiscale regels.

U heeft derhalve alle flexibiliteit. Ook in de uitkerende fase van uw lijfrente kunt u veranderen van aanbieder. Wel is dit fiscaal een wat lastigere route.

Wanneer moet ik uiterlijk overgaan tot uitkeren van mijn lijfrente

Of en wanneer een lijfrente tot uitkering moet komen is afhankelijk van het regime van uw lijfrente.

Oud regime
Bij een oud regime lijfrente kunt u zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd, maar later mag ook.
U hoeft in principe nooit tot uitkeren over te gaan. Er geldt geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering. Een oud regime lijfrente kent geen fiscale einddatum.

Nieuw regime
Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime, dan mag de uitkering pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Later mag ook, maar niet later dan vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag maximaal € 21.483,- (2018) per jaar bedragen. Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar.

Als u de uitkeringen eerder wilt laten ingaan, dan is dat mogelijk als uw lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt:
• Heeft u na 2013 geen stortingen meer gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u het gehele bedrag gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
• Heeft u na 2013 wel stortingen gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u de waarde van de aanspraak op 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het meerdere geldt de overgangsregeling niet.

Valt uw lijfrente niet onder de overgangsregeling en wenst u evenwel tot uitkeren wenst over te gaan dan raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

Ik wil starten, hoe gaat het dan verder?

U neemt contact op met Post Vermogensbeheer.

Een polis bij Bâloise Vie dient afgesloten (bemiddeld) te worden via een financieel adviseur, een adviseur die voor zijn diensten ook een vergoeding zal vragen. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij uw eigen financieel adviseur of bij een door ons aangegeven adviseur. In dat laatste geval bedragen de kosten € 225 (vrij van BTW). De dienstverlening betreft dan echter execution only ofwel afsluiten zonder advies. De keus is aan u. Wij adviseren u om u door een financieel adviseur te laten adviseren wat voor uw specifieke situatie de best passende oplossing is.

Op het moment dat een financieel adviseur voor u de polis afsluit zal Bâloise Vie zorg dragen voor een fiscaal geruisloze overdracht van uw waarde bij u huidige aanbieder naar Bâloise Vie. Als de overdracht eenmaal is afgerond zal het bedrag binnen uw polis worden belegd. Afhankelijk van het bedrag zal het bedrag worden belegd binnen een intern fonds bij Bâloise welke wordt beheerd door Post Vermogensbeheer of wordt er een (maatwerk) portefeuille met u samengesteld.

Behoud ik mijn regime als ik een oud regime polis heb?

Als u overstapt naar de verzekeringsbeleggingsoplossing van Bâloise Vie dan behoudt u de voordelen van het oude regime! Als u overstapt naar een bancaire lijfrente dan gaat u over naar een nieuw regime. In sommige gevallen is het niet nadelig dat u overstapt naar een nieuw regime. Het is echter ons advies dat u zich vooraf goed laat informeren wat voor u van toepassing is en het best passend bij uw situatie.

Wat zijn de voordelen van een oud regime lijfrente:
– Flexibiliteit: u bepaalt zelf hoe lang een uitkering moet lopen en wanneer deze moet ingaan;
– Vrije begunstiging, u bepaalt zelf aan wie u uitkeert;
– Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering;
– Ineens uit laten keren (afkoop)
– Schenken aan uw (klein)kinderen.

Contact