LIJFRENTE UITKEREN

Uw lijfrente komt vrij. Wat nu?

Keuze maken bij vrijkomende lijfrente

Het is zover… U heeft het bericht ontvangen dat uw lijfrente binnenkort vrijkomt (expireert). Vanaf dat moment heeft u drie mogelijkheden:

  • Verder opbouwen door sparen of beleggen;
  • Het bedrag laten uitkeren;
  • Een direct ingaande lijfrente aanschaffen.

U heeft besloten om deze expirerende lijfrente te laten uitkeren. Maar in welke frequentie? Per kwartaal, per half jaar, per jaar? Wilt u de uitkering aan het einde van de periode ontvangen, of aan het begin? Allemaal opties waaruit u een keuze moet maken.

Uw uitkerende lijfrente beleggen

De waarde en regime van uw polis bepalen hoe u met uw geld kunt beleggen.

  • Heeft een oud regime polis dan hebben wij, als één van de weinige partijen in Nederland, een oplossing voor u waarbij uw oude regime (en bijkomende voordelen) behouden blijft!
    Afhankelijk van de poliswaarde kunt u kiezen voor een passende fondsenportefeuille (interne fondsen), geïndividualiseerd (maatwerk) fonds of zelf beleggen.
  • Heeft u een nieuw regime polis dan worden de gelden belegd in een zorgvuldig samengestelde fondsenportefeuille behorend bij een risicoprofiel (Defensief, Neutraal en Offensief).
    We hebben daarbij de keuze uit een pallet van meer dan 480 beleggingsfondsen, veel verschillende beleggingscategorieën en thema’s.

Wilt u weten hoe hoog uw te verwachten uitkering ongeveer is? In onderstaande grafiek kunt u uw gegevens invullen voor een indicatie.

Uw persoonlijke situatie:


In het verleden resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees aub onze disclamer voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij omzetten in een uitkerende lijfrente komt bij tussentijds overlijden 100% van de waarde ten behoeve van de nabestaanden.
Hiervoor dient geen contra verzekering afgesloten te worden.
U kunt de uitkerende lijfrente aanhouden tot maximaal uw 100ste levensjaar!

Flexibiliteit, zit ik ergens aan vast?

Een lijfrente contract is een eenzijdig contract. U kunt derhalve op elke moment naar een andere aanbieder/oplossing met inachtneming van de fiscale regels.

U heeft derhalve alle flexibiliteit. Ook in de uitkerende fase van uw lijfrente kunt u veranderen van aanbieder. Wel is dit fiscaal een wat lastigere route.

Wat gebeurt er bij overlijden met mijn lijfrente?

Bij overlijden gaat 100% van het beleggingsdepot van de uitkerende lijfrente naar de erven ten behoeve van een nabestaandelijfrente. U hoeft bij Bâloise Vie hiertoe geen aanvullende verzekering af te sluiten!

Hoe gaat het met de uitkeringen van mijn lijfrente als er met de waarde wordt belegd?

De werking is simpel. Uw opgebouwde kapitaal komt tot uitkering en de periodieke uitkering voor het eerste jaar wordt vastgesteld op basis van een voorgeschreven rendement (u-rendement) en de looptijd. Deze uitkering wordt uitgedrukt in een aantal uitkeringseenheden. Deze uitkeringseenheden hebben een waarde (koers) die jaarlijks wordt herberekend op basis van het beleggingsresultaat. Het eerste jaar is de koers van 1 uitkeringseenheid 1 euro. De jaaruitkering bedraagt het aantal uitkeringseenheden vermenigvuldigd met de koers.

Afhankelijk van de koers van de uitkeringseenheid verschilt de uitkering in euro’s van jaar tot jaar. Het kenmerk van een beleggingslijfrente. Is het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement in het voorgaande jaar hoger dan het voorgeschreven rendement, dan stijgt uw uitkering. Het omgekeerde geldt ook.

Voorbeeld:
U heeft een uitkerende lijfrentekapitaal van €50.000 en wenst deze in 10 jaar uit te keren. Het voorgeschreven rendement is 0,00% en bestaat uit 50.000 uitkeringseenheden met een koers van 1 euro.

Elk jaar worden er 5.000 eenheden uitgekeerd. In jaar 1 is de uitkeringseenheidkoers €1,00 en wordt derhalve €5.000 bruto uitgekeerd.
Na 1 jaar wordt de waarde van één uitkeringseenheid opnieuw vastgesteld. Stel de beleggingen hebben het niet zo goed gedaan en de waarde van de totale portefeuille is €40.500.
Het aantal resterende eenheden is 45.000. De waarde van één uitkeringseenheid is €40.500 / 45.000 = €0,90
In jaar 2 ontvangt u aan uitkering; 5.000 eenheden van elk €0,90 is €4.500.
Aan het einde van jaar 2 wordt het proces weer herhaald zoals zojuist beschreven.

Contact