Lijfrente opbouwen
beleggen tot € 50.000

Offensief

Streeft u naar hoge rendementen en bent u bereid om daar extra risico’s voor te nemen? Het beleggingsprofiel Offensief is geschikt voor u als u uw vermogen zoveel mogelijk wilt laten groeien en u niet wakker ligt van tussentijdse waardedalingen.

U belegt in een beleggingsfonds welke grotendeels is opgebouwd uit individuele aandelentitels, aandelen- en obligatiefondsen. Het gehanteerde beleggingsbeslissysteem analyseert op maandbasis of er kansen liggen voor aandelen die genoteerd zijn op de Noord-Amerikaanse en Europese aandelenmarkt. Zo ja, dan worden die aandelen voor de duur van één maand opgenomen in de portefeuille en daarna maandelijks heroverwogen.

De obligatiebeleggingen in de portefeuille dragen voor een zeer klein deel bij in het rendement. Deze obligatiebeleggingen kennen gemiddeld een zeer korte looptijd (korter dan een jaar) en een hoge kredietwaardigheid (indicatief AA-).

Kenmerken

 • Streven naar een zo hoog mogelijk rendement op lange termijn
 • U accepteert het risico op een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar
 • Minimaal 60% wordt belegd in Europese en Noord-Amerikaanse aandelen(fondsen)
 • Beleggingsbeslismodel bepaald het belegd % in aandelen
 • Goed trackrecord
 • 5 sterren bij Morningstar
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 10 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee*: 1,50%
Kosten indirecte beleggingen**: 0,19%
Totaal Cost of Ownership**: 1,69%
In- en uitstapkosten: 0,0%
Switchkosten: 0,0%
Minimum activity fee DEGIRO: 0,20%

* Beheerfee is inclusief management vergoeding,  fondskosten, marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten  etc.
** indicatie

Neutraal

Bent u op zoek naar vermogensgroei en schuwt u daarbij risico’s niet? Dan is het neutrale beleggingsprofiel geschikt voor u. Kiest u voor het neutrale beleggingsprofiel, dan beleggen wij uw kapitaal in een tweetal beleggingsfondsen.

Het defensieve deel wordt ingevuld door een breed gespreide mix van kortlopende staats- en bedrijfsobligaties, waardoor zowel het renterisico als het insolventierisico minimaal is.
In het offensieve deel wordt er grotendeels belegd in individuele aandelentitels en breed gespreide aandelenfondsen. Het gehanteerde beleggingsbeslismodel analyseert maandelijks of er kansen liggen voor Eurogenoteerde en/of Noord Amerikaanse aandelen/indices. De mix tussen beide geeft een uitgebalanceerde en neutrale invulling van uw portefeuille.

Kenmerken

 • Groei van uw vermogen en in toom houden van de beweeglijkheid van uw portefeuille
 • 25% – 60% obligatiebeleggingen
 • 40% – 75% aandelenbeleggingen
 • Beleggen o.b.v. een geavanceerd beleggingsmodel
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 6 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee*: 1,44%
Kosten indirecte beleggingen**: 0,19%
Totaal Cost of Ownership**: 1,63%
In- en uitstapkosten: 0,0%
Switchkosten: 0,0%
Minimum activity fee DEGIRO: 0,20%

* Beheerfee is inclusief management vergoeding,  fondskosten, marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten  etc.
** indicatie

Defensief

Wilt u een hoger rendement dan op uw spaarrekening, maar liever zo min mogelijk risico’s lopen? Dan is het defensieve profiel u op het lijf geschreven.

U belegt dan middels een beleggingsfonds wereldwijd in obligaties, aandelen en grondstoffen (futures op grondstoffen). De aandelen worden ingevuld door beleggingen in indexbeleggingen (ETF’s / indextrackers) waarbij het in- en uitstappen plaatsvindt op basis van een beleggingsbeslismodel.

Gemiddeld bestaat 50% van het fondsvermogen uit obligatiebeleggingen. Deze beleggingen worden ingevuld met een breed gespreide mix van kortlopende staats- en bedrijfsobligaties.

Kenmerken

 • Portefeuille wordt grotendeels gevuld met beleggingen waarvan het model verwacht dat die weinig risico dragen
 • 50% – 80% obligatiebeleggingen
 • 20% – 50% indexbeleggingen
 • Beleggen o.b.v. beleggingsbeslismodel
 • Het beleggingsbeslismodel bepaalt ook het belegd % in aandelen
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 3 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee*: 1,40%
Kosten indirecte beleggingen**: 0,19%
Totaal Cost of Ownership**: 1,59%
In- en uitstapkosten: 0,0%
Switchkosten: 0,0%
Minimum activity fee DEGIRO: 0,20%

* Beheerfee is inclusief management vergoeding,  fondskosten, marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten  etc.
** indicatie

Contact