Lijfrente opbouwen
beleggen tot € 50.000

Binnen het risicoprofiel dat het beste bij u past

Defensief

Wilt u een hoger rendement dan op uw spaarrekening, maar liever zo min mogelijk risico’s lopen? Dan is het defensieve profiel u op het lijf geschreven. Kiest u voor het defensieve beleggingsprofiel, dan beleggen wij uw kapitaal in een tweetal beleggingsfondsen.

Het grote defensieve deel wordt ingevuld door een breed gespreide mix van kortlopende staats- en bedrijfsobligaties, waardoor zowel het renterisico als het insolventierisico minimaal is.
In het kleine offensieve deel wordt er grotendeels belegd in individuele aandelentitels en breed gespreide aandelenfondsen. De mix tussen beide fondsen geeft een uitgebalanceerde en defensieve invulling van uw portefeuille.

Kenmerken

 • Portefeuille wordt grotendeels gevuld met beleggingen waarvan het model verwacht dat die weinig risico dragen
 • Gemiddeld 60% obligatiebeleggingen
 • Gemiddeld 30% aandelenbeleggingen
 • Beleggen o.b.v. beleggingsbeslismodel
 • Het beleggingsbeslismodel bepaalt ook het belegd % in aandelen
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 3 jaar
Waardeverloop

Resultaat
Risico

Kosten
Beheerfee*: 0,73%
Kosten indirecte beleggingen**: 0,19%
Totaal Cost of Ownership**: 0,92%
In- en uitstapkosten: 0,0%
Switchkosten: 0,0%
Minimum activity fee DEGIRO: 0,20%

* Beheerfee is inclusief management vergoeding,  fondskosten, marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten  etc.
** indicatie

Risicometer

Risicometer – Defensief

De beweeglijkheid van de beleggingen binnen dit profiel is gemiddeld 4,52% op jaarbasis.
De onderkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 2,96%
De bovenkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 6,10%

Het te verwachten rendement is 5,64 % bruto op jaarbasis voor een langere periode.

Wilt u meer weten over de risicometer, klik dan hier.

Neutraal

Bent u op zoek naar vermogensgroei en schuwt u daarbij risico’s niet? Dan is het neutrale beleggingsprofiel geschikt voor u. Kiest u voor het neutrale beleggingsprofiel, dan beleggen wij uw kapitaal in een tweetal beleggingsfondsen.

Het defensieve deel wordt ingevuld door een breed gespreide mix van kortlopende staats- en bedrijfsobligaties, waardoor zowel het renterisico als het insolventierisico minimaal is.
In het offensieve deel wordt er grotendeels belegd in individuele aandelentitels en breed gespreide aandelenfondsen. Het gehanteerde beleggingsbeslismodel analyseert dagelijks of er kansen liggen voor Eurogenoteerde en/of Noord Amerikaanse aandelen/indices. De mix tussen beide geeft een uitgebalanceerde en neutrale invulling van uw portefeuille.

Kenmerken

 • Groei van uw vermogen en in toom houden van de beweeglijkheid van uw portefeuille
 • Gemiddeld 30% obligatiebeleggingen
 • Gemiddeld 53% aandelenbeleggingen
 • Beleggen o.b.v. een geavanceerd beleggingsmodel
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 6 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee*: 1,20%
Kosten indirecte beleggingen**: 0,19%
Totaal Cost of Ownership**: 1,39%
In- en uitstapkosten: 0,0%
Switchkosten: 0,0%
Minimum activity fee DEGIRO: 0,20%

* Beheerfee is inclusief management vergoeding,  fondskosten, marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten  etc.
** indicatie

Risicometer

Risicometer – Neutraal

De beweeglijkheid van de beleggingen binnen dit profiel is gemiddeld 7,52% op jaarbasis.
De onderkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 5,29%
De bovenkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 12,29%

Het te verwachten rendement is 6,25% bruto op jaarbasis voor een langere periode.

Wilt u meer weten over de risicometer, klik dan hier.

Offensief

Streeft u naar hoge rendementen en bent u bereid om daar extra risico’s voor te nemen? Het beleggingsprofiel Offensief is geschikt voor u als u uw vermogen zoveel mogelijk wilt laten groeien en u niet wakker ligt van tussentijdse waardedalingen.

U belegt in een beleggingsfonds welke grotendeels is opgebouwd uit individuele aandelentitels, aandelen- en obligatiefondsen. Het gehanteerde beleggingsbeslissysteem analyseert op dagbasis of er kansen liggen voor aandelen die genoteerd zijn op de Noord-Amerikaanse en Europese aandelenmarkt. Zo ja, dan worden die aandelen opgenomen in de portefeuille en daarna op dagbasis heroverwogen.

De obligatiebeleggingen in de portefeuille dragen voor een zeer klein deel bij in het rendement. Deze obligatiebeleggingen kennen gemiddeld een zeer korte looptijd (korter dan een jaar) en een hoge kredietwaardigheid (indicatief AA-).

Kenmerken

 • Streven naar een zo hoog mogelijk rendement op lange termijn
 • U accepteert het risico op een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar
 • Minimaal 60% wordt belegd in Europese en Noord-Amerikaanse aandelen(fondsen)
 • Beleggingsbeslismodel bepaalt het belegd % in aandelen
 • Goed trackrecord
 • 5 sterren bij Morningstar
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 10 jaar
Waardeverloop
Resultaat

Risico

Kosten
Beheerfee*: 1,50%
Kosten indirecte beleggingen**: 0,19%
Totaal Cost of Ownership**: 1,69%
In- en uitstapkosten: 0,0%
Switchkosten: 0,0%
Minimum activity fee DEGIRO: 0,20%

* Beheerfee is inclusief management vergoeding,  fondskosten, marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten  etc.
** indicatie

Risicometer

Risicometer – Offensief

De beweeglijkheid van de beleggingen binnen dit profiel is gemiddeld 10,85% op jaarbasis.
De onderkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 7,20%
De bovenkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 17,00%

Het te verwachten rendement is 7,28% bruto op jaarbasis voor een langere periode.

Wilt u meer weten over de risicometer, klik dan hier.

Contact