Lijfrente opbouwen
beleggen meer dan € 50.000

Lees hieronder welk risicoprofiel het meest voor u geschikt is

Zeer Defensief

Wilt u een hoger rendement dan op uw spaarrekening, maar liever zo min mogelijk risico’s lopen? Dan is het zeer defensieve profiel u op het lijf geschreven. Kiest u voor dit profiel, dan beleggen wij voor u in Post Zeer Defensief.

Post Zeer Defensief belegt een klein deel (30%) van het vermogen in een mix van twee bestaande modellen. Deze zeer geavanceerde beleggingsbeslismodellen zorgen voor de juiste invulling van de gehanteerde beleggingsstrategie. Ook zorgen deze modellen voor een goede balans (passend bij het defensieve karakter) tussen risico en rendement. Vanaf € 125.000,= is maatwerk mogelijk.

Post Zeer Defensief belegt maar voor maximaal 30% in aandelen/indices. De overige 70% van het vermogen bestaat uit obligatiebeleggingen. Deze beleggingen worden ingevuld met een breed gespreide mix van kortlopende staats- en bedrijfsobligaties. Hierdoor zijn zowel het renterisico als het insolventierisico minimaal.

Kenmerken

 • Streven naar een beter rendement dan de spaarrekening
 • 0% – 30% belegd in aandelen/indices middels een beproefd algoritme
 • 0% – 30% liquide
 • 70% obligaties(fondsen)
 • Beleggen o.b.v. beleggingsbeslismodel (2 bestaande modellen)
 • Het belegd % aandelen/indices wordt bepaald door het beleggingsbeslismodel
 • Modellen met een bewezen trackrecord (meer dan 10 jaar)
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 3 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee per jaar (exclusief BTW): 1,50%
Performance Fee**: 10%
Transactiekosten: 0,00%
Service fee: 0,20%
Indirecte kosten*: 0,32%

*   indicatie
** De performancefee bedraagt 10% exclusief BTW over de netto vermogensaanwas van de beheerde gelden van cliënt. De performancefee wordt na afloop van ieder kwartaal berekend, aan de hand van het netto resultaat, d.w.z. na aftrek van de kosten (waaronder vaste beheervergoeding). De performancefee wordt alleen dan in rekening gebracht als de waarde van de portefeuille hoger is dan ooit behaald op peildatum (einde kwartaal), oftewel er wordt een high-watermark toegepast. Deze wordt gecorrigeerd voor onttrekkingen en stortingen

Risicometer

Risicometer – Zeer Defensief

De beweeglijkheid van de beleggingen binnen dit profiel is gemiddeld 3,11% op jaarbasis.
De onderkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 1,89%
De bovenkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 5,75%

Het te verwachten rendement is 4,82% bruto op jaarbasis voor een langere periode.

Wilt u meer weten over de risicometer, klik dan hier.

Defensief

Bent u op zoek naar een hoger rendement dan op uw spaarrekening en bent u bereid om enig risico te nemen? Dan is het defensieve beleggingsprofiel geschikt voor u. Kiest u voor het defensieve beleggingsprofiel, dan beleggen wij het kapitaal voor u in Post Defensief. Bij een inleg vanaf € 125.000,= is maatwerk mogelijk.

Post Defensief belegt tot maximaal 70% van het vermogen in een mix van twee bestaande modellen. Deze zeer geavanceerde beleggingsbeslismodellen zorgen voor de juiste invulling van de gehanteerde beleggingsstrategie. Ook zorgen deze modellen voor een goede balans (passend bij het defensieve karakter) tussen risico en rendement. Daarom belegt Post Defensief voor maximaal 70% in aandelen/indices. Met enige regelmaat hebben wij geen aandelen/index exposure, omdat we dan (op de obligaties na) volledig liquide staan.

30% van het vermogen bestaat uit obligatiebeleggingen. Deze beleggingen worden ingevuld met een breedgespreide mix van kortlopende staats- en bedrijfsobligaties. Hierdoor zijn zowel het renterisico als het insolventierisico minimaal.

Kenmerken

 • 0% – 70% aandelen
 • 0% – 70% liquide
 • 30% obligaties(fondsen)
 • Beleggen o.b.v. beleggingsbeslismodel (2 bestaande modellen)
 • Het belegd % aandelen/indices wordt bepaald door het beleggingsbeslismodel
 • Modellen met een bewezen trackrecord (meer dan 10 jaar)
 • Vermogen op lange termijn in stand houden
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 5 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee per jaar (exclusief BTW): 1,50%
Performance Fee**: 10%
Transactiekosten: 0,00%
Service fee: 0,20%
Indirecte kosten*: 0,33%

*  indicatie
** De performancefee bedraagt 10% exclusief BTW over de netto vermogensaanwas van de beheerde gelden van cliënt. De performancefee wordt na afloop van ieder kwartaal berekend, aan de hand van het netto resultaat, d.w.z. na aftrek van de kosten (waaronder vaste beheervergoeding). De performancefee wordt alleen dan in rekening gebracht als de waarde van de portefeuille hoger is dan ooit behaald op peildatum (einde kwartaal), oftewel er wordt een high-watermark toegepast. Deze wordt gecorrigeerd voor onttrekkingen en stortingen

Risicometer

Risicometer – Defensief

De beweeglijkheid van de beleggingen binnen dit profiel is gemiddeld 4,97% op jaarbasis.
De onderkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 0,79%
De bovenkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 11,69%

Het te verwachten rendement is 5,64% bruto op jaarbasis voor een langere periode.

Wilt u meer weten over de risicometer, klik dan hier.

Neutraal

Bent u bereid om wat risico’s te lopen om zo een hoger rendement te realiseren? Dan past het neutrale beleggingsprofiel bij u. Kiest u voor dit beleggingsprofiel, dan beleggen wij het kapitaal voor u in Post Neutraal.

Post Neutraal belegt tot maximaal 100% van het vermogen in een mix van twee bestaande modellen. Deze zeer geavanceerde beleggingsbeslismodellen zorgen voor de juiste invulling van de gehanteerde beleggingsstrategie. Ook zorgen deze modellen voor een goede balans (passend bij het neutrale karakter) tussen risico en rendement. Met enige regelmaat hebben wij dan ook geen aandelen/index exposure, omdat we dan volledig liquide staan.

Kenmerken

 • 0% – 100% aandelen
 • 0% – 100% liquide
 • Beleggen o.b.v. beleggingsbeslismodel (2 bestaande modellen)
 • Het belegd % aandelen/indices wordt bepaald door het beleggingsbeslismodel
 • Modellen met een bewezen trackrecord (meer dan 10 jaar)
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 7 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee per jaar (exclusief BTW): 1,50%
Performance Fee**: 10%
Transactiekosten: 0,00%
Service fee: 0,20%
Indirecte kosten*: 0,33%

*  indicatie
** De performancefee bedraagt 10% exclusief BTW over de netto vermogensaanwas van de beheerde gelden van cliënt. De performancefee wordt na afloop van ieder kwartaal berekend, aan de hand van het netto resultaat, d.w.z. na aftrek van de kosten (waaronder vaste beheervergoeding). De performancefee wordt alleen dan in rekening gebracht als de waarde van de portefeuille hoger is dan ooit behaald op peildatum (einde kwartaal), oftewel er wordt een high-watermark toegepast. Deze wordt gecorrigeerd voor onttrekkingen en stortingen

Risicometer

Risicometer – Neutraal

De beweeglijkheid van de beleggingen binnen dit profiel is gemiddeld 7,04% op jaarbasis.
De onderkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 2,88%
De bovenkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 16,62%

Het te verwachten rendement is 6,25% bruto op jaarbasis voor een langere periode.

Wilt u meer weten over de risicometer, klik dan hier.

Offensief

Streeft u naar hoge rendementen en bent u bereid om daar extra risico’s voor te nemen? Het beleggingsprofiel Offensief is geschikt voor u als u uw vermogen zoveel mogelijk wilt laten groeien en u niet wakker ligt van tussentijdse waardedalingen. Kiest u voor offensief beleggen bij Post Vermogensbeheer, dan beleggen wij uw vermogen in het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds. Klik hier voor de actuele factsheet van het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds.

Maatwerk is mogelijk bij een inleg vanaf 125.000,=.

Kenmerken

 • Minimaal 60% wordt belegd in aandelen(fondsen)
 • Zowel Europese als Noord-Amerikaanse aandelen
 • Beleggingsbeslismodel bepaald het belegd % in aandelen (bij onrust 60%, anders oplopend tot 100%)
 • Goed trackrecord
 • 5 sterren bij Morningstar
 • De aanbevolen minimale beleggingshorizon is 10 jaar
Waardeverloop
Resultaat
Risico
Kosten
Beheerfee per jaar (exclusief BTW): 1,50%
Performance Fee**: 10%
Transactiekosten: 0,00%
Service fee: 0,20%
Indirecte kosten*: 0,28%

*  indicatie
** De performancefee bedraagt 10% exclusief BTW over de netto vermogensaanwas van de beheerde gelden van cliënt. De performancefee wordt na afloop van ieder kwartaal berekend, aan de hand van het netto resultaat, d.w.z. na aftrek van de kosten (waaronder vaste beheervergoeding). De performancefee wordt alleen dan in rekening gebracht als de waarde van de portefeuille hoger is dan ooit behaald op peildatum (einde kwartaal), oftewel er wordt een high-watermark toegepast. Deze wordt gecorrigeerd voor onttrekkingen en stortingen

Risicometer

Risicometer – Offensief

De beweeglijkheid van de beleggingen binnen dit profiel is gemiddeld 10,85% op jaarbasis.
De onderkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 7,20%
De bovenkant bandbreedte van de beweeglijkheid op jaarbasis is 17,00%

Het te verwachten rendement is 7,28% bruto op jaarbasis voor een langere periode.

Wilt u meer weten over de risicometer, klik dan hier.

Contact