U WILT UW LIJFRENTE (VERDER) OPBOUWEN

Bekijk de mogelijkheden per inleg

Fiscaalvriendelijk lijfrentekapitaal opbouwen

Misschien is het nu nog een ver-van-uw bed-show, maar ook u gaat op den duur met pensioen. Dan wilt u wel de levensstandaard kunnen blijven hanteren die u gewend bent.

Een van de manieren waarop u extra kapitaal voor uw oude dag kunt verzorgen is door middel van een lijfrente. Middels éénmalige  of regelmatige inleg van een bedrag bouwt u met fiscaal voordeel een lijfrentekapitaal op.

Komt de lijfrente vrij maar heeft u het vermogen nog niet direct nodig? Dan kunt u ervoor kiezen om de uitkeringsfase uit te stellen tot een later moment en uw lijfrente in de tussentijd verder op te bouwen.

Uw persoonlijke situatie:

In het verleden resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees aub onze disclaimer voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Welk bedrag kan ik fiscaal inzetten in mijn lijfrente?

U betaalt geen belasting over de bedragen die u stort op een lijfrenterekening. Ook als u premie betaalt voor een lijfrenteverzekering krijgt u de betaalde inkomstenbelasting terug van de Belastingdienst. Daar komt bij dat de Belastingdienst het vermogen dat u heeft opgebouwd, niet meerekent als eigen vermogen in box 3. U betaalt over dit vermogen dus geen vermogensrendementsheffing.

Om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • De belastingaftrek geldt alleen voor het jaar waarin u deze premies of inleg heeft betaald;
  • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt op 1 januari van het jaar waarin u een bedrag inlegt;
  • U moet ‘jaarruimte’ hebben. Hoe u uw jaarruimte berekent, leest u hieronder.

Wat is uw jaarruimte?
Jaarruimte is het bedrag dat u in een vorig kalenderjaar of vorige kalenderjaren te weinig aan pensioen hebt opgebouwd via uw werkgever. Dit bedrag kunt u jaarlijks belastingvrij sparen. Hoe hoog uw jaarruimte is, kunt u zelf berekenen via hulpmiddel Lijfrentepremie van de belastingdienst. Voor het maken van deze berekening heeft u uw factor A nodig. De factor A geeft aan wat de aangroei van uw pensioen in een jaar is geweest. U vindt de factor A op uw Uniform Pensioen Overzicht dat u jaarlijks van ontvangt van uw werkgever en/of pensioenfonds.

Belasting op uw lijfrente tijdens de uitkeringsfase
Komt het opgebouwde vermogen vrij? Dan laat u het vermogen in termijnen uitkeren. Deze uitkeringen worden als inkomen gezien en dus betaalt u nu pas belasting over deze uitkeringen. Gaat de uitkering in als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Dan gelden er vaak lagere belastingtarieven.

Flexibiliteit, zit ik ergens aan vast?

Een lijfrente contract is een eenzijdig contract. U kunt derhalve op elke moment naar een andere aanbieder/oplossing met inachtneming van de fiscale regels.

U heeft derhalve alle flexibiliteit. Ook in de uitkerende fase van uw lijfrente kunt u veranderen van aanbieder. Wel is dit fiscaal een wat lastigere route.

Tussentijds uitkeren van mijn lijfrente, kan dat?

De mogelijkheid om eerder over te gaan tot het uitkeren van uw lijfrente is afhankelijk van het regime en type van uw polis/lijfrente. Voor een nieuw regime lijfrente geldt een veel strakker fiscaal regime dan voor een oud regime lijfrente.

Nieuw regime
Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime, dan mag de uitkering pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Later mag ook, maar niet later dan vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag maximaal € 21.483,- (2018) per jaar bedragen. Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar.

Als u de uitkeringen eerder wilt laten ingaan, dan is dat mogelijk als uw lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt:
• Heeft u na 2013 geen stortingen meer gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u het gehele bedrag gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
• Heeft u na 2013 wel stortingen gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u de waarde van de aanspraak op 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het meerdere geldt de overgangsregeling niet.

Valt uw lijfrente niet onder de overgangsregeling en wenst u evenwel tot uitkeren wenst over te gaan dan raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

Oud regime
Bij een oud regime lijfrente kunt u zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd (65e), maar later mag ook.
U hoeft in principe nooit tot uitkeren over te gaan. Er geldt geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering. Een oud regime lijfrente kent geen fiscale einddatum.

Mag ik de looptijd van een lijfrente uitkering tussentijds aanpassen?
Nee, de looptijd van een uitkerende lijfrente bepaalt u eenmalig en kunt u tussentijds niet meer aanpassen. Een mogelijk is om te kiezen voor meerdere uitkerende lijfrente waarbij u kiest voor verschillende looptijden.