Fiscale mogelijkheden bij een expirerende lijfrente

Met een lijfrente of koopsompolis zet u op een fiscaalvriendelijke manier geld opzij voor een aanvulling op uw pensioen. Als uw lijfrente vrijkomt, heeft u de keuze uit een aantal mogelijkheden. Welke dit zijn, hangt allereerst af van de vraag of uw polis onder het oude of het nieuwe belastingregime valt.

Oud regime
Heeft u een premie betalende polis die is afgesloten vóór 16 oktober 1990 of een koopsompolis die is afgesloten vóór 1 januari 1992? Dan valt deze onder het oude belastingregime. Met een “oud-regime polis” heeft u meer fiscale mogelijkheden dan met een polis die op een later moment is afgesloten:

 • Eindeloos verlengen alvorens uit te laten keren
 • In één keer uit laten keren en afrekenen met de fiscus zonder boete
 • Schenken van uitkeringen of gehele of gedeeltelijke polis
 • Delen van de polis tot uitkering laten komen en restant doorbeleggen

Nieuw regime
Onder het nieuwe belastingregime heeft u te maken met strakkere fiscale regels. Het in één keer uit laten keren van uw lijfrentekapitaal staat verzekeringstechnisch gelijk aan afkopen van uw verzekering en is daardoor fiscaal gezien erg ongunstig. Hierdoor blijven er twee mogelijkheden over:

 • Verlengen (verder opbouwen)
 • Uitkeren middels een direct ingaande lijfrente

Als u het kapitaal niet direct nodig heeft, dan kan verder opbouwen (verlengen) een prima keuze zijn. In een aantal gevallen is die keuze er niet en dient u tot uitkering middels een direct ingaande lijfrente over te gaan. Maar door de huidige lange rentestand valt het rendement (de hoogte van de uitkering) van een klassieke direct ingaande lijfrente behoorlijk tegen. Uw lijfrente naar de beurs brengen kan dan een zeer aantrekkelijk alternatief zijn voor wie op zoek is naar een mooi rendement tegen beheersbare risico’s.

De voordelen van de beleggingslijfrente

 • Aantrekkelijk rendement in vergelijking met traditioneel banksparen
 • Beheersbare risico’s
 • In geval van oud regime: voordelen blijven behouden
 • Maximale financiële zekerheid: uw vermogen blijft gescheiden van het vermogen van de verzekeraar/bancaire aanbieder
 • Beheer door Post Vermogensbeheer
 • Maatwerk vermogensbeheer mogelijk (bij een polis vanaf € 125.000)

Wilt u weten hoe de beleggingslijfrente werkt?

Wij hebben alle ins en outs voor u op een rijtje gezet in een overzichtelijke brochure. Laat uw gegevens achter en wij mailen u direct onze brochure. Zo kunt u alle informatie op uw gemak nalezen en voorleggen aan uw financieel adviseur.

 

Voer uw gegevens in en wij mailen u direct onze brochure.


Berekentool

Opbouwen

Uw persoonlijke situatie:
In het verleden resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees aub onze disclamer voor meer informatie.
Uitkeren

Uw persoonlijke situatie:


In het verleden resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees aub onze disclamer voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Staat mijn geld veilig bij Post Vermogensbeheer?

Ja, uw geld staat veilig bij Post Vermogensbeheer.

Post Vermogensbeheer beheert uitsluitend rekeningen via BinckBank en DEGIRO. Daar houdt u een privé of zakelijke rekening aan. Post Vermogensbeheer vervult daarbij slechts de functie van volmachthouder met betrekking tot het vermogensbeheer. Post Vermogensbeheer voert dus alleen het beheer en kan geen geld overboeken anders dan naar uw tegenrekening.

BinckBank en DEGIRO brengen uw aandelen onder in een apart bewaarbedrijf zodat uw aandelen in alle veiligheid worden bewaard.

Binck Bank
BinckBank valt onder het depositogarantiestelsel van DNB. Uw tegoeden op de geldrekening zijn hierdoor verzekerd tot een bepaald maximum bedrag.

DEGIRO en Fondsenplatform
DEGIRO en het Fondsenplatform zijn geen bank maar een beleggingsonderneming (beleggersgiro). Een bank mag het geld dat klanten bij haar aanhouden gebruiken voor eigen beleggingen, kredieten aan derden en andere investeringen. Doordat dit risico met zich meebrengt, is het depositogarantiestelsel beschikbaar voor banken. Omdat DEGIRO en het Fondsenplatform geen bank zijn, is het niet toegestaan om geld van klanten op de balans aan te houden of te gebruiken voor eigen investeringen.
U houdt bij DEGIRO en het Fondsenplatform dus geen geld aan. Door middel van een doorlopende order wordt het geld dat DEGIRO en het Fondsenplatform van u ontvangt direct geïnvesteerd in de beleggingsportefeuille in de afgesproken beleggingsmix of “liquide” aangehouden in een geldmarktfonds.

Geldmarktfondsen zijn beleggingsfondsen die als doel hebben om, met zo min mogelijk risico, een rendement te realiseren dat gelijk is aan of hoger is dan de marktrente in de betreffende valuta. De waarde van deze fondsen kan fluctueren, net zoals dat bij iedere andere belegging het geval is. Alhoewel elk positief rendement op uw beleggingen in de geldmarktfondsen voor u is, wordt een negatief rendement voor zover dat voortkomt uit de huidige marktrente en de fondskosten niet meer geheel gecompenseerd. Geldmarktfondsen hebben geen in- en uitstapkosten.

 

Voor welke producten / fiscale varianten zijn er mogelijkheden?

We hebben mogelijkheden voor de navolgende producten:

• Gerichte lijfrente;
• Opbouw, uitstel en uitkerende lijfrente;
• Gouden handdruk;
• Stakingswinst;
• Premievrije PSW C-polissen;
• Stamrecht ex. Art. 19 IB;
• DGA pensioen;
• Oud regime lijfrente;
• Nieuw regime lijfrente;

Mocht u een vraag hebben over uw polis/lijfrente. Neem gerust contact met ons op.

Wat is de rol van Post Vermogensbeheer?

Post Vermogensbeheer beheert vermogens, zowel vrij vermogen (box3) alsmede lijfrente kapitaal (box1). Om die vermogens te beheren werken wij samen met enkele gerenommeerde partijen waarbinnen het vermogen beheerd wordt. Afhankelijk van het “soort”vermogen wordt de gelden ondergebracht bij de best passende partij daarbij. We maken daarbij onderscheid in:

 • Lijfrente in de opbouwfase
 • Lijfrente in de uitstelfase
 • Lijfrente in de uitkerende fase

Wij werken samen met Fondsenplatform, Binck Bank, DEGIRO, Bâloise Vie en onafhankelijke financieel adviseurs.

Lijfrente in de opbouwfase
Veelal wordt er gekozen voor DEGIRO of Binck Bank als partij om deze gelden onder te brengen. Bij deze partijen wordt er op uw naam een lijfrenterekening geopend. Zowel een éénmalige storting, toekomstige stortingen of een overdracht van gelden vanuit een bestaande polis kunnen hier worden ingebracht. Op de rekening bij Binck Bank en DEGIRO worden de gelden belegd. Post Vermogensbeheer neemt daarbij de beheerstaken op zich als beheerder van een effectenportefeuille of als Operating Company binnen een beleggingsfonds. Er kan gekozen worden voor dienstverlening op basis van execution only (u bepaald zelf in welke effecten wordt belegd) of vermogensbeheer (er wordt een portefeuille conform uw wensen beheert zonder dat u ernaar hoeft om te kijken)

Lijfrente in de uitstelfase
Afhankelijk van het regime van de gelden kan er gekozen worden tussen het Fondsenplatform, Binck bank, DEGIRO en Bâloise Vie als partijen om de gelden onder te brengen. Er wordt op uw naam een lijfrenterekening/verzekeringspolis geopend. Zowel een éénmalige storting, toekomstige stortingen of een overdracht van gelden vanuit een bestaande polis kunnen hier worden ingebracht. Op de rekening worden vervolgens de gelden belegd. Post Vermogensbeheer neemt daarbij de beheerstaken op zich als beheerder van een effectenportefeuille, als Operating Company binnen een beleggingsfonds (DEGIRO) of als gedelegeerd beheerder van een intern beleggingsfonds (Bâloise Vie). Ook is (maatwerk) vermogensbeheer mogelijk bij het Fondsenplatform, Binck Bank, DEGIRO en Binck bank.

Lijfrente in de uitkerende fase
De gelden worden ondergebracht bij het Fondsenplatform of de Luxemburgse verzekeraar Bâloise Vie, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er wordt aldaar op uw naam een lijfrenterekening / verzekeringspolis geopend.  Binnen de lijfrenterekening bij het Fondsenplatform dan wel de polis bij Bâloise Vie worden de gelden belegd. Post Vermogensbeheer neemt daarbij de beheerstaken op zich als beheerder van een effectenportefeuille of als gedelegeerd beheerder van een intern beleggingsfonds.