Als u een lijfrentekapitaal wilt laten uitkeren (uitkeringsfase) is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. Denk aan:

✅ Uitkering lijfrente
✅ Lijfrente en belasting
✅ Nabestaanden
✅ De verschillen tussen banksparen en lijfrente
✅ Veelgestelde vragen over lijfrente

Uitkering lijfrente
Het is zover…u heeft een bericht gehad dat uw lijfrente vrijkomt (expireert). Wat moet u gaan doen? Wilt u direct of pas over enige jaren overgaan tot het uitkeren? Op een later moment laten uitkeren kan vaak ook (overbruggingslijfrente). U dient te gaan bepalen hoe vaak u uw lijfrente wilt laten uitkeren: per kwartaal, half jaar of per jaar? En wilt u deze uitkering aan het einde van de periode of aan het begin? Wat zijn de kosten voor de uitkerende polis als het gaat de administratieve handelingen en of de kosten van de beleggingen? Wanneer uw lijfrentekapitaal minder is dan €4.281 dan kunt u deze afkopen. Kan ik de uitkeringsperiode op een later tijdstip wijzigen? Kan ik de polis opsplitsen? Kan ik diverse polissen samenvoegen?
Bovenstaand hebben we al wat belangrijke zaken benoemd die op u afkomen als uw lijfrente vrijkomt. Gelukkig kunnen wij met onze expertise en kennis u al veel antwoorden geven en indien gewenst begeleiden in dit traject.


Ja, ik wil weten wat Post Vermogensbeheer voor mij zou kunnen betekenen


Lijfrente en belasting
De fiscale mogelijkheden zijn mede afhankelijk of uw polis een zogenaamde “Oud-regime” polis is. Oud Regimepolissen zijn premiepolissen die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990 en koopsompolissen die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992. Met deze polissen heeft u meer mogelijkheden dan met polissen die daarna zijn afgesloten.

De fiscale mogelijkheden met een oud regime polis zijn:
– in één keer contant laten uitkeren aan je partner of jezelf;
– de lijfrente-uitkering schenken;
– een direct ingaande lijfrente aankopen;
– een combinatie maken van bovenstaande opties.

Polissen die zijn afgesloten na deze data, vallen onder het nieuwe belastingregime. Voor deze polissen gelden veel strakkere fiscale regels. U mag dan het kapitaal niet ineens laten uitkeren, of doorschuiven naar bijvoorbeeld de kinderen. U kunt deze polissen verlengen of een direct ingaande lijfrente aankopen (laten uitkeren). De eerste uitkering moet uiterlijk vóór de AOW-datum plus 5 jaar gedaan zijn. Is de polis afgesloten vóór 2006, dan is een overbruggingslijfrente nog mogelijk.

Nabestaanden
Wilt u dat uw nabestaanden uw uitkering krijgen als u komt te overlijden? Dat kan heel eenvoudig door in uw polis (Bâlosie Vie Direct Ingaande Beleggingspolis) uw partner of andere erfgenamen op te nemen in de polis. Bij overlijden ontvangt de erfgenaam een nabestaande lijfrente ter grootte van 100% van de waarde van de polis op dat ogenblik. De waarde van uw polis gaat dus 100% door naar de nabestaanden ingeval een Bâlosie Vie Direct Ingaande Beleggingspolis. Hiervoor hoeft u geen dure extra verzekering af te sluiten! Dit in tegenstelling tot de meeste polissen zoals die door Nederlandse verzekeraars worden aangeboden.

De verschillen tussen banksparen en een Bâlosie Vie Direct Ingaande Beleggingspolis
Er zijn weinig verschillen tussen een bankspaaroplossingen of een lijfrenteverzekering van Bâlosie Vie.
✅ bij beiden oplossingen gaat de waarde van de polis naar de erfgenamen bij vroegtijdig overlijden;
✅ gelden vallen onder het depositogarantiestelsel;
✅ de beleggingen staan op uw naam geregistreerd en vormen geen onderdeel van de balans van de aanbieder;
✅ de kosten zijn vergelijkbaar tussen de beide vormen

Voordelen van een Bâlosie Vie Direct Ingaande Beleggingspolis ten opzichte van banksparen
✅ U heeft meer flexibiliteit in de beleggingen bij Bâloise;
✅ U heeft mogelijke meer fiscale mogelijkheden (behoud van het regime) bij Bâloise

Veelgestelde vragen over lijfrente
Lijfrente is een complex financieel product. Om u op weg te helpen hebben we een korte lijst met veelgestelde vragen opgesteld die u verder op weg helpen.
Hoe kan ik mijn lijfrente inrichten? In een spaarvorm of beleggen?
De geboden rente op zowel bankspaar alsmede verzekeringpolissen op basis van een rente zijn momenteel dermate laag dat u vaak niet eens de inleg terugkrijgt in uw uitkeringen. Grote voordeel van een rente is dat u van tevoren weet op welke bedrag u elke uitkeringsperiode. Dit geeft rust en zekerheid. Bij een invulling middels beleggingen loopt u risico. De mate van risico hangt af van het gekozen risicoprofiel en de gehanteerde beleggingsstrategie. Er zijn beleggingen die zeer risicovol zijn maar er zijn ook zeker beleggingsstrategieën die aanzienlijk minder risicovol zijn en daardoor wellicht wel bij u passen. Want voor dit risico krijgt u wel de kans op een hoger rendement en daarmee hogere uitkering.

Waar gaat het resterende geld bij een uitkerende bankspaarlijfrente/verzekeringspolis naartoe als ik tijdens de looptijd kom te overlijden?
Bij een bankspaarlijfrente alsmede Bâlosie Vie Direct Ingaande Beleggingspolis die wordt uitgekeerd gaan de toekomstige uitkeringen na overlijden naar de erfgenamen.

Kan ik mijn polis het best zo snel mogelijk laten uitkeren of is het beter om het geld uit te smeren over een langere periode?
Dat hangt af van het belastingtarief waarin de uitkeringen vallen. Komt u totale inkomen (AOW plus pensioen plus lijfrente) in een hogere belastingtarief terecht door de lijfrente, dan kun u beter voor een langere looptijd kiezen. Verder maakt het uit of u het geld snel nodig hebt of niet.

Is afkoop aan te raden?
Afkoop kan alleen interessant zijn als u een afkoopsom heeft die lager is dan €4281 of als u een oud-regimepolis hebt. U betaalt dan wel in één keer inkomstenbelasting over het kapitaal in de polis maar geen boeterente van 20%.

Ik wil met mijn lijfrente de periode overbruggen tot mijn pensioendatum, kan dat?
Als de polis is afgesloten vóór 2006 is een overbruggingslijfrente nog mogelijk. Alleen het kapitaal dat is opgebouwd tot 31 december 2005 mag hiervoor worden gebruikt, kapitaal uit de periode daarna niet.

Ja, ik wil weten wat Post Vermogensbeheer voor mij zou kunnen betekenen